AKP ‘nin ‘müsilaj’ teklifi Meclis’te!

AKP ‘nin ‘müsilaj’ teklifi Meclis’te!

AKP tarafından hazırlanan ve müsilaja ilişkin düzenlemeler de öngören “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

AKP

AKP tarafından hazırlanan ve müsilajla ilgili düzenlemeleri de içeren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM’ye sunuldu. Yapı Denetimi, İmar, Kültür ve Tabiat Varlıkları kanunlarında da değişiklik yapılmasını öngören torba teklifi ile Marmara Denizi’nin müsilajdan korunması için yerel yönetimlere yeni sorumluluklar getiriliyor.

Düzenleyerek; Atık kabul, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesisi kurmayanlara ve yapan ancak işletmeyene bu yıl için toplam 328.819 TL para cezası; İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin tüm illerinde iki kat olarak uygulanacaktır. Teklifin mevcut haliyle yasalaşması halinde söz konusu para cezası bu üç ilde 657 bin 638 TL olarak uygulanacak. ANKA’da yer alan habere göre, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve 64 milletvekilinin imzasıyla hazırlanan 31 maddelik “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” bugün Meclis Başkanlığına sunuldu.

Öneri ile barajlarda su kullanımına ilişkin bir düzenleme de getirildi. Buna göre Cumhurbaşkanı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan baraj, gölet ve diğer depolama tesislerinin oranlarının belirlenmesi, değiştirilmesi ve kaldırılmasının önü açmaktadır. Önergede ayrıca Marmara Denizi’nde müsilajla mücadele kapsamında idari para cezalarının miktarında da artış öngörülüyor.

AKP

Düzenleyerek; Atık kabul, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesisi kurmayanlara ve yapan ancak işletmeyene bu yıl için toplam 328.819 TL para cezası; Boğaziçi ve Susurluk havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu havzadaki illerin tamamında İstanbul, Bursa ve Kocaeli olmak üzere iki tabaka halinde uygulanacaktır. Teklifin mevcut haliyle yasalaşması halinde söz konusu para cezası bu üç ilde 657 bin 638 TL olarak uygulanacak.

Ayrıca 18 (dahil) gros tona kadar tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan evsel atık su, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları vb. Yıkama suyu veya katı atıkların denize deşarjı halinde 5 bin TL; 18 ile 50 (dahil) gros ton arasında olanlara 10 bin Türk Lirası, 50 ile 100 (dahil) gros tona kadar olanlara 20 bin Türk Lirası, yüzyüzelli (dahil) gros tona kadar olanlara 10 bin Türk Lirası para cezası verilecek. 30 bin lira para cezası verilecek.

Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, marina gibi kıyı tesislerinin yönetimi; Yönetim alanlarında meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemeleri halinde kıyı tesisi işletmeciliğine 25 bin Türk Lirası; Bu idarelere deniz çöpü, atık ve atık suların toplanması ve yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almamaları halinde 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idarî para cezası verilecek.

Deniz yakıtı olarak taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt içeriğinden daha fazla kükürt içeren yakıt kullanan gemiler ve diğer deniz araçları, bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına 200 lira, Bin ile 5.000 groston arasında olanlar için ilave gros ton başına 25 lira. 5 bin grostondan fazla olanlar ise bu tutarlara ek olarak gros ton başına 5 lira para cezası ile cezalandırılır. Sağlık kuruluşlarından gelen tıbbi atıkları, belirlenen yasak ve sınırlamalara aykırı olarak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, nakleden, paketleyen ve bertaraf edenlere 10 bin liraya kadar adli para cezası verilecek.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend