Aşure Günü anlamı nedir?

Aşure Günü anlamı nedir?

Aşure günü, İslam toplumlarında önemli bir sosyal dayanışma ve paylaşma etkinliği olarak yüzlerce yıldır idrak ediliyor.

Çeşitli dini ve kültürel anlamlara sahip olan aşure günü paylaşma ve yardımlaşma amacının yanı sıra Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi nedeniyle de yapılıyor.

Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir.

Aşure günü aynı zamanda Hicret ve Kerbelâ gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamlarını da barındırıyor.

Aşure günü 28 Temmuz Cuma günü idrak edilecek, Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü oruç tutmak bazı dini alimlerine sünnet olarak görülüyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü her yıl hicri takvime göre belirlenirken, miladi takvime göre değişkenlik gösteriyor. Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma günü idrak edilecek.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.

Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Muharrem Matemi’nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ VE ANLAMI

İbni Abbas’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde, Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. “Bu nedir?” diye sordu.

“Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah’ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa’nın oruç tuttuğu gündür” dediler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ben Musa’ya sizden daha lâyığım.” buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti.” (Buhârî,Savm, 69; II, 251; Müslim, Savm, 127; I, 795)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere olduğu gibi size de farz kılındı.”

(Bakara, 183) âyeti inince, Aşûre orucu isteğe bağlı hâle geldi.

– Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61′de Muharrem’in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ’da Yezid’in ordusunca katledilmiştir,

– Hz. Âdem’in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
– Hz. İdris’in diri olarak göğe yükseltilmesi,
– Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması,
– Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması,
– Hz. Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması,
– Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
– Hz. Musa’nın Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı firavun’dan kurtarması,
– Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
– Hz. İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi

Kaynak :

https://www.diyanethaber.com.tr/asure-gunu-ne-demektir-asure-gununun-onemi-nedir

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend