Ayvacık’taki 3 bakanlığa dava açtı!

Ayvacık’taki 3 bakanlığa dava açtı!

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale Ayvacık’ta MTA şirketi tarafından başlatılan uranyum-toryum arama sondajlarına ilişkin 3 bakanlığa dava açtığını açıkladı.

Ayvacık’taki

Kazdağı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, MTA firmasının Çanakkale Ayvacık’ta başlattığı uranyum-toryum arama sondajları için 3 bakanlığa dava açtığını duyurdu. Ayvacık’a bağlı Arıklı Köyü yakınlarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yürütülen uranyum sondaj çalışmaları bölge halkını tedirgin ediyor.

Arıklı Köyü başta olmak üzere Nusratlı, Hasanobası, Ahmetçe, Sazlı, Kozlu, Büyükhusun, Demirci ve Hüseyinfakı Köylerine çok yakın bir alanda yapılacak sondaj çalışmalarının Ayvacık’ın ‘Kıran Köyleri’ olarak bilinen bölgeyi olumsuz etkileyeceği belirtiliyor. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtığını duyurdu.

Dernekten konuyla ilgili yapılan açıklamada; Arama faaliyetleri sonucunda Kazdağları başta olmak üzere flora ve faunası; Biyolojik çeşitliliğin zarar göreceği, ilgili bölgedeki Gargara antik kentindeki kültür varlıklarının zarar göreceği, toprağa yayılan partiküller nedeniyle geçim kaynaklarının olumsuz etkileneceği ve ekolojik turizmin zarar göreceği belirtildi.

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Arıklı Köyü yakınlarında Kaz Dağları eteklerinde MTA’nın başlattığı uranyum toryum arama sondajlarına karşı 43 davacı ile dava açtık. Davacılar arasında Kazdağı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, Nusratlı Köyü Kültür Turizmi ve Dayanışma Derneği, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği olmak üzere 3 kurumsal davacı ve bölgede yaşayan 40 vatandaş bulunmaktadır.

Davalarımızdan ilki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aleyhine açılan “Arama Ruhsatı İptali” davasıdır. 2017 yılında verilmiş olan ve süresi 5 yıl olan 201701688 numaralı 3444,71 hektarlık arama ruhsatının iptalini talep ettik.

Ayvacık’taki

‘Davalı idare; İklim değişikliği ile mücadele strateji ve eylem planlarına, batık alanların korunmasına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve ulusal mevzuata aykırı davranarak maden arama ruhsatı vermiştir. Davalı idarenin bu idari işlemi sonucunda, başta Arıklı Köyü olmak üzere maden arama etki alanı içerisinde çevre köylerde sağlıklı çevrede yaşayan, sağlıklı çevrede yaşayan kişilerin haklarını ihlal eden sondaj çalışmaları başlatılmıştır. Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi.

1. Kazdağları flora ve faunası başta olmak üzere sondaj faaliyeti içinde ve çevresinde yaşayan insanların sağlığa olan etkilerinin yanı sıra; biyolojik çeşitlilik zarar görecek,

2. İlgili bölgede yer alan Gargara Antik Kenti’nin sondaj çalışmalarından dolayı kültür varlığına zarar verecek olması,

3. Bölgenin bir diğer geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığın toprak, yeraltı ve yerüstü sularının Uranyum-Toryum, partikülleri ve radon nedeniyle kirlenmesi nedeniyle olumsuz etkileneceği,

4. İlgili bölgede yaşayanlar için bir gelir kaynağı olan ekolojik turizmin olumsuz etkileneceğini göz önünde bulundurarak;

201701688 SAYILI LİSANS İPTALİ, ERİŞİM NO. 3353544, ÇANAKKALE İli, AYVACIK ilçesi Arıklı Köyü’nde MADEN MUAYENE ve ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından başlatılan maden arama faaliyeti için davalı İdare tarafından verilen IV.GRUP ARAMA İZNİ; Öncelikle İcraatın Durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.’ Dedik.

Aynı gerekçeyle arama sondajı için “ÇED Dışı” kararı veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na davalarımızdan ikincisini “ÇED Kapsam Dışı Kararı”nın iptali talebiyle açtık.

Üçüncü davamız ise arama sondajı için ormanlık alan tahsis eden Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhinedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen 4.689.42 m² toplam alana ilişkin “E28611589-020-3700091 E28611589-020-3700091 Nihai Maden Arama ve Altyapı Tesisi İzin Belgesi”nin iptalini talep ettik, İzin ve İrtifak Daire Başkanlığı 23.02.2022 tarihinde ve yürütme durdurulmuştur.

Uranyum gibi çok tehlikeli bir maden aramasına izin veren arama ruhsatının iptali için başlattığımız hukuk mücadelesini, çevreye vereceği zararı göz ardı ederek verilen “ÇED Kapsam Dışı” kararı ile kazanacağız. ve ormanlarımızın yok olmasına ve zehirlenmesine yol açacak orman ruhsatı.

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend