Candan Yüceer: 9 yılda 571 çocuk çalışırken hayatını kaybetti

Candan Yüceer: 9 yılda 571 çocuk çalışırken hayatını kaybetti

Candan Yüceer: Türkiye’de, 2022 yılının ilk beş ayında 15 çocuk, son 9 yılda ise en az 571 çocuk çalışırken hayatını kaybetti.

Candan Yüceer

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde, “Türkiye’de 2022’nin ilk beş ayında 15, son 9 yılda en az 571 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Çocuktan işçi olmaz. Çocuklar, sabah kalktıklarında iş yerlerine değil okullara gitmelidir” dedi.

Candan Yüceer, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla bugün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de çocuk işçiliğine dikkat çekti. Çocuk işçi sayısının son 4 yılda 8,4 milyon artarak 160 milyona ulaştığını belirten Yüceer, Türkiye’de 5-17 yaş aralığındaki 16 milyon 457 bin çocuğun yaklaşık 2 milyonunun çalışma hayatında olduğunu kaydetti. “Devletin çocuk işçiliği ile ilgili mevzuatı var. Ancak devlet kendi mevzuatına bile uymuyor” diye konuştu.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (ISIG) verilerine göre; 2013’te 59, 2014’te 54, 2015’te 63, 2016’da 56, 2017’de 60, 2018’de 67, 2019’da 67, 2020’de 68, 2021’de 62, İlkinde 15 Çocuk 2022’nin beş ayı; yani 2013 ile 2022 (ilk beş ay) arasında en az 571 çocuk çalışırken öldü. Genel olarak her yıl Mayıs ayından itibaren çocuk iş cinayetlerinde ciddi bir artış görülmektedir. Okul tatillerinde çalışan çocuk sayısının artması, tarımsal istihdamın mevsimsel olarak artması, stajların artması gibi nedenlerle bu dönemlerde çocuk işçi cinayetlerinde büyük bir artış görülmektedir.

Temmuz-Ağustos, iş cinayetlerinde en fazla çocuk işçinin hayatını kaybettiği aylardır. Devlet bu cinayetlerden ve artan çocuk işçiliğinden sorumludur. Devlet çocuk işçiliğine ve iş cinayetlerine göz yumduğu için; Önlem almıyor, kontrol etmiyor. Türkiye’de etkisini her geçen gün artıran ekonomik kriz, genel nüfusta yoksulluğu artırmış ve artırmaya devam etmektedir.

Candan Yüceer

Buna bağlı olarak çocuk yoksulluğunun artmasıyla birlikte çocuk işçiliği de artmaktadır. Ekonomik kriz nedeniyle çocuk işçiliğinin daha da artmasını önlemek için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de 3 milyon 700 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye’de kalan Suriyeliler arasında 10-18 yaş arası kişi sayısı 660 bin. Türkiye’de Suriyeli çocuk işçi sayısının 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Ancak bu rakamların çok daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Mülteci çocuk işçiler kayıt dışı sektörde çok daha kötü koşullarda çalışmakta ve çalıştıkları yerde ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Okula gitmeyen mülteci çocuklar, erken yaşta evliliğe ve çocuk işçiliğine zorlanıyor. Hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum bırakılmamalıdır. Çocuklar çocukluklarını dolu dolu yaşamalıdır.

Çocuk işçiliğin en acımasız biçimlerinden olan sokakta çalışmak, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışmak ve aile işçiliği dışında ücretli olarak gezici ve geçici tarım işlerinde çocuk işçiler çalıştırılmaktadır. Tarım, Türkiye’de ücretli veya ücretsiz aile işçisi çocuk işçiliğinin en yoğun olduğu iş koludur. Çocuk iş cinayetleri, çocuk istihdamının en yoğun olduğu ve kötü çalışma koşulları nedeniyle tarımda da yoğunlaşmaktadır. Tarım işçisi çocukların yüzde 64’ü 5-14 yaş arasındadır.

Çocuk işçi olamaz. Çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için gereken yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Staj, çıraklık gibi yasal kisvelerle çocukların ucuz işgücü olarak çalıştırılmasına son verilmelidir. Çalışma hayatı çocukların fiziksel, ahlaki, sosyal ve ruhsal açıdan olumsuz izlerle yetişmelerine neden olmaktadır. Çocuklar, aile korumasından uzakta, işyerinde her türlü sömürü ve istismara açık hale gelmektedir. Çocuklar sabah uyandıklarında işyerlerine değil okullara gitsinler” dedi.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend