Deprem güvenli iş yerleri istiyoruz!

Deprem güvenli iş yerleri istiyoruz!

Politeknik, Plaza Eylem Platformu, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi “deprem güvenli iş yerleri” talebiyle bir açıklama yayınlayarak imza kampanyası başlattı. 

Politeknik, Plaza Eylem Platformu, Toplum Mühendisleri ve Mimarlar Meclisi ” deprem güvenli iş yerleri ” talep eden bir imza kampanyası başlattı. Birçok şehirde ağır tahribata ve on binlerce insanın ölümüne neden olan depremler, metropoller başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde güvenli yapılar sorununu gündeme getirdi.

Politeknik, Plaza Eylem Platformu, Toplum Mühendisleri ve Mimarlar Meclisi; Plazalar, işyerleri ve fabrikaların depreme hazır olması için kampanya başlatarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında acilen yapılması gerekenleri sıraladı.

Politeknik, Plaza Eylem Platformu ve Toplumcu Mühendis Mimar Meclisi’nin yaptığı ortak açıklama şöyle:

“Çalıştığımız binalar depreme dayanıklı mı? Ya iş yerinde depreme yakalanırsak?

Yaşam alanlarımızdan biri de iş yerlerimizdir. Çalıştığımız yerler, plazalar, ofisler, fabrikalar depreme dayanıklı olmalı. Bina dayanıklılığı, depreme karşı alınan önlemlerin önemli bir ayağıdır.

İşyerinin bulunduğu bölge, çalışan sayısı, faaliyet alanı, tehlike sınıfı ve çevredeki işyerleri gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere yönelik acilen eylem planları hazırlanmalıdır.

İşyerlerinde acil durumların olumsuz etkilerine karşı önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması işverenlerin sorumluluğundadır.

Deprem acil bir durumdur. Deprem gerçeği göz önünde bulundurularak çalışanı ve işyerini etkileyecek risklere ilişkin gerekli önlemler alınmalıdır. İş yerlerimizde deprem güvenliği, iş yerlerimizde deprem acil durum planı olması hakkımızdır.”

Açıklamada yer alan dört acil talep şu şekilde:

1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerinin depreme karşı güvenli hale getirilmesi için yerel yönetimlerle işbirliği içinde bir an önce çalışmaya başlamalıdır. Bakanlık bu konudaki planını bir an önce çalışanlarla paylaşmalıdır.

Bakanlık, işyerlerinin deprem risk durumlarının işçilerle paylaşılmasını sağlamalıdır.

2) Deprem bölgelerindeki işyerlerinde risk değerlendirmesi yenilenmeli!

Deprem ve depremin oluşturacağı riskler özel olarak analiz edilmelidir. Bu çalışma için iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına ve çalışan temsilcilerine başvurabiliriz. Bunu risk değerlendirmesinden sorumlu patronlarımızdan talep edebiliriz.

Her çalışanın işyeri risk değerlendirmesi hakkında bilgilendirilme hakkı vardır. Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; Sağlık ve güvenlik risklerine karşı önlem alınmasını talep etmek hakkımızdır.

3) Acil durum olan deprem için acil durum planı hazırlanmalıdır!

Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri için deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası acil durum planı hazırlanmalıdır. Deprem acil durum planları da; Deprem sonrası çalışanların barınma, yeme-içme, enerji ve iletişim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önlem ve tedbirleri de içermelidir.

4) Tüm çalışanlara deprem davranışı konusunda bilinçlendirmek için eğitimler verilmelidir.

İş yerlerinde acil durumlar için özel olarak görevlendirilen ekipler, arama kurtarma ve ilk yardım konularında mesleki eğitimlerle donatılmalıdır.”

kaynaklar:

https://www.gazeteduvar.com.tr/uc-platformdan-deprem-guvenli-is-yerleri-istiyoruz-kampanyasi-haber-1608127

https://turkiye24.net/atici-dan-masanin-kucuk-ortaklarina-ayar/

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend