Dijital Türk lirası için test aşamasına gelindi!

Dijital Türk lirası için test aşamasına gelindi!

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme Projesi ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, dijital Türk lirasının ödemeler için kullanımı testlerine gelecek yıl başlanacak.​​​​​​​

Dijital Türk lirası

Tüm dünyada dijital para birimlerine artan talep nedeniyle ülkeler kağıt paralarını dijital alana dökmeye başladılar. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programında yer alan bilgilere göre; Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi’nin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, ödemelerde dijital Türk Lirası kullanımına yönelik testler önümüzdeki yıl başlayacak.

2023 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla imzalandı. Önümüzdeki yıl enflasyon, para politikası ve finans piyasalarına yönelik önemli adımlar atılacak. Ayrıca, 2023 yılında finansal istikrarın gözetilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda, liraizasyon stratejisi adımlarının uygulanması başta olmak üzere para ve maliye politikası araçları koordineli bir şekilde uygulanacaktır.

Bu bilgilerin dışında önümüzdeki yıl dijital Türk Lirası kullanımına yönelik test çalışmalarına başlanacağı açıklandı. Dijital Lirası çalışmaları kapsamında blockchain tabanlı dijital merkez bankası parası hayata geçirilecek.

Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma ve Geliştirme Projesi’nin ikinci faz pilot bulguları doğrultusunda, ödemelerde dijital Türk Lirası kullanımı test edilecek, sistemlerinin dijital kimlik ve HIZLI sistemlerle entegrasyon çalışmaları kapsamında yapılacak. araştırma ve geliştirme çalışmaları tamamlanacaktır.

Dijital Türk lirası

Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalarla araştırma, geliştirme ve test faaliyetleri yürütülecek. Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak şirketlere eşit fırsatlar sunan güvenli bir finansal teknoloji (fintech) ekosisteminin oluşturulması desteklenecektir. “Yönetmelik Deney Alanı ve Sanayi Deney Alanı” oluşturulacaktır. İstanbul Finans Merkezi faaliyete geçtikten sonra “İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü” kurulacak.

Bu dönemde para, maliye ve gelir politikaları koordineli bir şekilde yürütülecektir. Enflasyonun kademeli olarak hedeflenen seviyelere indirilmesine yönelik ihtiyatlı para politikası önlemleri, maliye ve gelirler politikalarıyla da desteklenecektir. Gelir politikası, gelir dağılımı adaletini güçlendirecek ve fiyat istikrarını gözetecek şekilde belirlenecektir.

Mal ve hizmet piyasalarında rekabetin sağlanması ve geliştirilmesi ile yeni doğrudan yatırımlar için daha elverişli bir ortamın oluşmasına katkı sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak alınacaktır.

Dalgalı kur rejimi devam edecek. Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları veya aşırı oynaklık olması durumunda piyasalarda istikrarın sağlanması için gerekli adımlar atılacaktır. 2023 yılında politika kararlarının tebliği kapsamındaki uygulamalara devam edilecektir. Dijital araçların daha etkin kullanılması ve kararların daha geniş kesimlerin anlayıp yorumlayabilmesi için kararların hedef kitleye açıklanması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend