11 ilde fatura borçları silindi!

11 ilde fatura borçları silindi!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Maraş merkezli depremler nedeniyle evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğal gaz borçlarının terkinine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

6 Şubat 2023 tarihinde Maraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçlarının iptaline ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Maliyetlerinin Kaldırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konutu veya iş yeri yıkılan, acilen yıkılması gereken, ağır ve orta hasarlı elektrik faturası ve doğalgaz faturası borçları silindi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde: 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 6785 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, genel afet bölgesi sayılan yerlerde, hayat,

evi ve/veya iş yeri yıkılan, acilen yıkılacak veya ağır veya orta derecede hasarlı elektrik ve/veya doğalgaz aboneleri;

6/2/2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş tüketim tutarları, son okuma tarihinden itibaren 2/6/2023 tarihine kadar olan tüketimler için tahakkuk ettirilecek tüketim tutarları ile bu abonelerin varsa önceki dönemlere ait ödenmemiş fatura tutarları ve bunların ferileri ,

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmeden önceki dönemden kalan ve özelleştirme işlemleri sırasında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin alacağı olarak devredilen elektrik tüketim bedellerinin iptalini kapsar.

Bu Tebliğ, kaçak tüketilen elektrik ve doğal gaz tüketimlerini kapsamaz. Kamu tüzel kişiliğine sahip aboneler ile genel aydınlatma aboneleri bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

HALİHAZIRDA ÖDENMİŞ OLAN FATURALAR NE OLACAK?

6 Şubat tarihinden önce olup da tutarı 6 Şubat tarihinden sonra ödenen faturalar silinemez ve bu faturalar için hak talebinde bulunulamaz.

Ancak, söz konusu ödemelerin bu Tebliğin yayımı tarihinden önce şirketler tarafından iade edilmesi halinde söz konusu faturalar iptal kapsamında değerlendirilecektir.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce ödenen faturaların iptalinden yararlanmak için iade talebinde bulunulamaz. Talep edilmesi halinde bu talepler işleme alınmayacaktır.

DENETİM VE HAKSIZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI

EPDK, gerektiğinde firmaların iptalini talep ettikleri faturalardaki tüketim miktarı ve fiyatlarının gerçek durumu gösterip göstermediği ve kurum içi uygulamalardan faydalanmak için verilen belge veya bilgilerin ilgili firmalar nezdinde gerekli kontrol ve denetimleri yapabilir.

Bu Tebliğin kapsamı yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmiştir.

Yapılan kontrol ve denetimlerde firmalara gereğinden fazla veya haksız ödeme yapıldığı tespit edilirse, fazla veya haksız ödenen tutar, ödenmesi gereken asıl tutar ve hatanın nedeni EPDK tarafından Bakanlığa bildirilir.

Bildirilen fazla veya haksız ödeme tutarı, 51 Sayılı Kanun’un 51. maddesi uyarınca belirlenen gecikme faizi oranı dikkate alınarak hesaplanan tutar da dahil olmak üzere, ödemenin yapıldığı tarih ile geri çekildiği tarih arasındaki süreye dahil edilir.

21/7/1953 tarihli Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında 6183 sayılı Kanun. 30 gün içinde firmalardan geri alınır. Bu süre içinde geri ödeme yapılmaması durumunda alacak, ilgili şirketin vergi mükellefi olduğu vergi dairesine bildirilir ve vergi dairesinde takip ve tahsilat yapılır.

kaynak:

https://www.gazeteduvar.com.tr/resmi-gazetede-yayimlandi-11-ilde-fatura-borclari-silindi-haber-1620250

https://turkiye24.net/kurbanlik-almak-imkansiz-hale-geldi/

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend