Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırıldı

Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırıldı

Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler öngören 7511 sayılı yasa Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni kanun fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler içeriyor.

Fahiş fiyat ve stokçuluğun cezaları artırıldı

Türk Ticaret Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 7511 sayılı Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yasada fahiş fiyat ve istifçiliğe ilişkin cezaların artırılması, şirket sermayesinin artırılması ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Türk Ticaret Kanunu ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 7511 sayılı Kanun yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yasada, fahiş fiyat ve istifçiliğe ilişkin cezaların artırılması, şirket sermayesinin artırılması ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Kanunda, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile üretici, tedarikçi ve perakende satış yapan işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatının aşırı artması halinde 100 bin TL’den 100 bin TL’ye kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Her ihlal için 1 milyon TL ceza kesilecek. .

Bu işletmelere, piyasada kıtlık yaratan, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mallara erişimini engelleyen faaliyetlerinin her ihlali için 1 milyon TL’den 12 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek.

Ticaret Bakanlığı, bu hükme aykırılık nedeniyle idari para cezasına tabi olan imalatçı, tedarikçi ve perakende satış işletmelerinin işyerlerini bir takvim yılı içinde en az 3 defa 6 güne kadar kapatabilir.

Kanun kapsamında, sermaye yeterliliği asgari sermaye tutarının altında olan JSC ve limited şirketlerin 31 Aralık 2026 tarihine kadar yeni sermaye düzenine uyum sağlaması gerekiyor.

Bu düzenlemeye uymayan şirketler infisah sayılacak ve infisah işlemleri başlatılacak. Kanunda öngörülen tasfiye işlemlerine tabi tutularak ticaret sicil kayıtları iptal edilir. Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olmak üzere en fazla iki kez uzatabilir.

En az 250 bin TL çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan JSC’ler, başlangıç ​​sermayesini ve çıkarılmış sermayesini 500 bin TL’ye çıkarmamaları halinde bu sistemden çıkmış sayılacaktır.

Kanuna göre, ürün ihtisas borsası veya ürün ihtisas borsası tarafından takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşun takas işlemlerinde mali sorumluluğu, belirleyecekleri limitler ve alacakları garanti ve garanti fonu varlıkları ile sınırlı olacaktır.

Bu garanti fonunun kuruluşuna, işleyişine, kullanımına ve katılımcılarına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Garanti fonu içindeki teminatlar ve varlıklar mevduat dışında kullanılamaz, üçüncü kişilere devredilemez, amme alacakları için dahi olsa haczedilemez, rehin verilemez, iflas masasına dahil edilemez ve ihtiyati tedbire konu edilemez.

Kanun kapsamında, bir malı zamanında teslim etmeyen veya kurmayanlara aykırı olduğu tespit edilen her işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL’den, her işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL’den az olmamak üzere ceza kesilecek. mal ve hizmet satmaktan imtina edenlerin haklarını ihlal ettiği belirlendi. Kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış bedelinin yüzde 10’u oranında idari para cezası uygulanacaktır.

Satış sonrası hizmetler kapsamında, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almayan imalatçı ve ithalatçılara 1,1 milyon TL, imalatçı ve ithalatçılara ise 124 bin TL idari para cezası verilecek. eksik olan her servis istasyonu için hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan ithalatçılar. .

Üretici, ithalatçı veya özel servis istasyonlarına yönelik yükümlülüklerini ihlal eden tespit edilen her işlem için 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanacağı öngörülüyor.

kaynak:

https://www.sozcu.com.tr/fahis-fiyat-ve-stokculugun-cezalari-artirildi-p50693

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend