Fahiş fiyatla ilgili kanun teklifi yasalaştı

Fahiş fiyatla ilgili kanun teklifi yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Fahiş fiyatla ilgili kanun teklifi yasalaştı

Fahiş fiyat ve istifçiliğe ilişkin cezaların artırılmasını da içeren tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Fahiş fiyat artışları ve istifçilik cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim,

pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi’ne (KOOPBİS) aktarmaya yönelik geçiş sürecinin tamamlanamadığının tespit edilmesi halinde Ticaret Bakanlığınca birer yıl olmak üzere iki defa daha süre uzatımı yapılabilecek.

Bu süre dolana kadar KOOPBİS yükümlülüklerini ihlal eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve görevlilerine ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kooperatiflerin ana sözleşmelerini uyarlama süresi 2 yıl daha uzatıldı.

Kanunla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda değişiklik yapıldı. Buna göre, doldurulan kadrolardaki not değişiklikleri ile boş kadrolardaki sınıf, unvan ve derece değişiklikleri, Kanun’un eki tablolardaki kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere, Rekabet Kurulu kararıyla yapılacak.

Rekabet Kurulu, başlattığı soruşturmaları, soruşturma başlatma kararı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgililere bildirecek. Kurul, bu bildirim yazısı ile birlikte taleplerin türü ve mahiyetine ilişkin yeterli bilgiyi ilgili taraflara gönderecektir.

Böylece hem tarafların daha etkin savunma yapmasının sağlanması hem de soruşturma süreçlerinin daha hızlı ilerlemesinin sağlanması amaçlanıyor.

Taraflara, soruşturma raporunun tebliğinden itibaren 30 gün içinde yazılı savunmalarını Kurula sunmaları bildirilir.

Haklı sebeplerin sunulması halinde bu süre yalnızca bir defaya kadar ve en fazla bir katına kadar uzatılabilir.

Soruşturmayı yürütmekle görevli olanlar, aldıkları yazılı savunmalar sonucunda soruşturma raporunda görüşlerinde değişiklik olması halinde, 15 gün içinde tüm Yönetim Kurulu üyelerine ve ilgililere yazılı görüşlerini bildirir. Taraflar bu görüşe 30 gün içerisinde cevap verebilecek.

kaynak:

https://www.sozcu.com.tr/fahis-fiyatla-ilgili-kanun-teklifi-yasalasti-p49557

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend