Gençlerin yüzde 63’ü yurtdışına gitmek istiyor

Gençlerin yüzde 63’ü yurtdışına gitmek istiyor

Türkiye ’de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, gençlerin yüzde 63’ünün tercih imkanı olsa başka bir ülkede yaşamak istediği ortaya çıktı.

Türkiye
Gençlerin yüzde 63’ü yurtdışına gitmek istiyor!!

Konrad Adenauer Vakfı’nın Türkiye ‘deki Z kuşağı arasında yaptırdığı araştırma, gençlerin yüzde 63’ünün seçme şansı olsa başka bir ülkede yaşamak istediğini ortaya koydu.

Alman Konrad Adenauer Vakfı, Türkiye’deki gençler arasında yaptırdığı 2023 Türkiye Gençlik Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Z Kuşağı olarak adlandırılan 18-25 yaş arası gençlerin siyaset, ekonomik durum ve göçe ilişkin görüşlerinin ele alındığı araştırma, 16 ilde gerçekleştirildi.

Aralık 2022 ile Ocak 2023 arasında gerçekleştirilen araştırmaya 2.140 genç katıldı. Araştırma, 18-25 yaş arasındaki gençlerin yüzde 63’ünün seçme şansı verildiğinde başka bir ülkede yaşamak istediğini ortaya koydu.

Ankete katılan gençlerin yüzde 37’si bu soruya “Türkiye’de yaşamak isterdim” yanıtını verdi. Türkiye dışında yaşamak isteyen gençlerin yüzde 47,8’i “yaşam koşullarını iyileştirmek” için başka bir ülkeye gitmek istediğini belirtti.

“O ülkede daha çok özgürlük var” diyenlerin oranı yüzde 20,7, “Türkiye’de kendini güvende hissetmiyor” diyenlerin oranı yüzde 16,8 ve “Türkiye’de iş bulamıyorum” diyenlerin oranı yüzde 14,7 ve iş bulacağı için Türkiye dışında yaşamak istediğini belirtti. o ülkede iş daha kolay

Yurt dışında hangi ülkede yaşamayı tercih edecekleri sorulduğunda ilk üç sırayı Almanya, ABD ve İngiltere aldı.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 61,3Ü EKONOMİK ZORLUK YAŞIYOR

Hacettepe Üniversitesi Prof. Dr. Ali Çağlar başkanlığında yapılan araştırma, Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin gençler üzerindeki etkisinin de oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Buna göre ankete katılan gençlerin yüzde 61,3’ü eğitimleri sırasında ekonomik sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Herhangi bir zorluk yaşamadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 12,6 olarak belirlendi.

Araştırma, gençlerin de harcamalarını kıstığını ortaya çıkardı. Buna göre tüketimini kısıtladığını söyleyenlerin oranı yüzde 84,4 olarak kaydedildi.

Ankete katılan gençlerin yüzde 98,4’ü Türkiye’de sorunlar olduğunu belirtirken, bu sorunları terör, işsizlik, mevcut ekonomik koşullar, kayırmacılık, yolsuzluk, rüşvet, güvenlik sorunu, hukuk ve adalet ve eğitim sistemi olarak sınıflandırdı.

Hükümetin yönetim biçimini doğru bulup bulmadıkları sorulduğunda yüzde 70,4’ü doğru bulmadığını söyledi.

Devletin adalet politikalarını doğru bulmayanların oranı yüzde 81,2, insan hakları uygulamalarını eleştirenlerin oranı yüzde 73,3, ekonomi politikasını beğenmeyenlerin oranı yüzde 83,8, beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 83,8 oldu. Eğitim politikalarını doğru bulmayanların oranı ise yüzde 75,7 oldu.

SIĞINMACILARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER OLUMSUZ

Araştırmada ayrıca gençlere Türkiye’deki sığınmacılar hakkındaki görüşleri de soruldu. Devletin sığınmacılara yönelik politikalarına ilişkin olarak, katılımcıların yüzde 91,8’i “mevcut mülteci politika ve uygulamalarını” yanlış bulduğunu ve bunun değiştirilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Araştırma ayrıca gençlerin sığınmacılar hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğunu da ortaya koydu.

Buna göre gençlerin %91,4’ü “Türkiye’de çok fazla mülteci olmasından rahatsız olduğunu”, yüzde 90,1’i ise mültecilerin “Türkiye’nin nüfus yapısını bozduğunu” belirtti.

Mültecilerin yüzde 80’8’i “Türkiye’nin geleceği için tehdit oluşturduklarını” savundu.

kaynak:

https://www.gazeteduvar.com.tr/arastirma-genclerin-yuzde-63u-turkiyeden-gitmek-istiyor-haber-1621743

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend