Flaş atama ve görevden alma kararları

Flaş atama ve görevden alma kararları

En önemlisi Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlığın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararlar doğrultusunda atamalar yapıldı

AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Belviranlı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şennur Aldemir Doğan Yatırımlar ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne, Türkay Dalan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne, Taner Beyoğlu Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür Yardımcılığı’na, Onur Gözet Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığı’na, Kemal Uysal Sinema Genel Müdür Yardımcılığı’na, Hazım Ücün Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne, İrfan Tekin Şırnak Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık olan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Punar atandı, Sağlık Bakanlığı’nda açık olan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Adem Tuncer ve Ilkay Akçay atandı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığına ise Ferhat Güngör atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde görev değişiklikleri yapıldı

Vakıflar Genel Müdürlüğü İlk Hukuk Müşaviri Abdulkadir Sarı, Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi ve Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin görevlerinden alınırken, İlk Hukuk Müşaviri olarak Hakan Sezgin atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeleri, Üniversitelerarası Kurul tarafından seçildi. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ve Prof. Dr. Münire Kevser Baş atandı.

Görevden alma kararları nedir ?

Görevden uzaklaştırma, idare tarafından yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen memur, asker, polis, üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.

Memurun görevden alınması ne demek?

Görevi başında olmasında sakınca bulunan memur ya da polis-asker gibi kişilerin geçici bir süreyle görevden alınması görevden uzaklaştırma olarak tanımlanır. Görevden uzaklaştırma (açığa alınma) tedbir ceza soruşturması sırasında ya da disiplin soruşturması sürerken üç aylık bir süre için uygulanabilir.

Görevden uzaklaştırma kararını kim verir?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 138.Maddesine göre görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır; -Atamaya yetkili amirler -Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri -İllerde Valiler -İlçelerde Kaymakamlar (İlçe İdare Şube Başkanları hakkında Valinin muvafakati şarttır.)

Görevden çekilmiş sayılma nedir?

Devlet Memurları Kanunu’nun 94. maddesinde, memurluktan genel bir çekilmiş sayılma hali düzenlenmiştir: “Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.”

Kaynak :

(AA)

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend