GÜNDEMAKP’nin yeni projesi: Güneşe ters Y Tipi cezaevleri!

GÜNDEMAKP’nin yeni projesi: Güneşe ters Y Tipi cezaevleri!

AKP Hükumeti, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT) kriterlerine aykırı Y tipi cezaevleri inşa etti.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 300 bini geçerken AKP Hükümeti, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT) kriterlerine göre Y tipi cezaevleri inşa etti. Müebbet hapis cezasına çarptırılanlar, güneşe karşı tasarlanan bu üç katlı hapishanelerde kalıyor. BOLD – 2024 yılında cezaevi kapasitesini 500 bine çıkarmayı hedefleyen AKP hükümeti, F tipi, T tipi, C tipi ve E tipi cezaevlerinin ardından şimdi de Y tipi cezaevi açtı.

Halihazırda Türkiye’de 3 adet Y tipi cezaevi bulunmaktadır: Antalya Y Tipi Kapalı Cezaevi, Ereğli 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Ereğli 2 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumlar için inşa edilen üç katlı Y tipi cezaevlerini gezen Ceza Sisteminde Sivil Toplum’dan (CISST) Zelal Avcı, bu cezaevlerinin her katta bir mahkum kalacak şekilde tasarlandığını ve cezaevlerinin her katta birer mahkum kalacak şekilde tasarlandığını söyledi.

Avcı, “Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne yaptığımız avukat ziyaretleri sonucunda buranın Y şeklinde bir cezaevi olduğunu gözlemledik. Görüştüğümüz tutuklular; Günde 1 saat havalandırmaya gittiklerini, havalandırma için ayrı bir yere götürüldüklerini, cezaevinin güneşe ters şekilde tasarlandığını ve hücrelerde küçük bir pencere olduğunu söyledi. Tutuklular ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, güneş ışığı ve temiz havaya erişimlerinin engellendiğini anlattılar.” dedi.

Wall gazetesinden Hacı Bişkin’e konuşan Avcı’nın açıklamaları şöyle: “Güvenlik nedeniyle hücre hapsi gibi önlemler gerekli olsa bile, söz konusu mahpusları gün ışığından ve temiz havadan mahrum bırakmak asla anlamına gelmemelidir. Bunlar, her mahkumun erişme hakkına sahip olduğu yaşamın temel unsurlarıdır. Ayrıca bu unsurların yokluğu, hastalıkların yayılması için uygun koşullar yaratır.

Hapishanenin güneşe zıt bir şekilde tasarlanmış olması, mahpusların hayati ihtiyaçlarına müdahale edildiğini göstermektedir. Ayrıca görüştüğümüz tutuklular herhangi bir spor faaliyetinden yararlanamadıklarını, sohbet etmelerine izin verilmediğini, atölye ve kurslardan yararlanamadıklarını belirtmişlerdir.

Y Tipi cezaevleri!

Avrupa Konseyi (AK) İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) göre, özellikle yüksek riskli mahpuslar, ağır gözaltı durumlarını telafi etmek için gözaltı tesislerinin sınırları içinde nispeten rahat bir programa tabi tutulmalıdır. Birimdeki diğer mahpuslarla görüşebilmeli ve onlara farklı etkinlikler için seçenekler sunulmalıdır. Yüksek güvenlikli ünitelerde iyi bir iç ortam oluşturmak için özel çaba gösterilmelidir. Amaç, personel ve tutuklular arasında olumlu ilişkiler yaratmak olmalıdır. Bu, hem bina sakinlerine insancıl muamelenin sağlanmasına hem de etkin kontrol, güvenlik ve personel güvenliğinin sağlanmasına hizmet edecektir.

Diğer bilimsel çalışmalar ise izolasyonun insan sağlığını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Ek olarak, CPT hücre hapsinin asla bir cezanın parçası olarak kullanılmaması ve cezai bir yaptırımın parçası olmaması gerektiğini düşünmektedir. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan mahkumlar ağır tecrit koşulları altında hapsedilmektedir.

Uzun süreli hapis cezasının hükümlüler üzerinde çeşitli sosyalleştirici etkileri olabilir. Hapishanede kalmanın yanı sıra, uzun süreli tutuklular çeşitli psikolojik hastalıklardan (özsaygı kaybı ve sosyal becerilerde bozulma dahil) muzdarip olabilirler ve neredeyse hepsinin dahil olacağı toplumdan giderek daha fazla kopma eğiliminde olabilirler.

CPT’ye göre, uzun süreli mahkumiyete sahip hükümlülerle yapılan uygulamalar, bu etkileri olumlu ve proaktif bir şekilde telafi etmeyi amaçlamalıdır. Bu, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) ve CPT’nin tavsiyeleriyle çelişmektedir. Ceza İnfaz Kurumları ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumu İdare El Kitabında yer alan ‘Cezalandırma cezası yalnızca hürriyetten yoksun bırakmadır, hapis koşulları asla ek bir ceza olarak kullanılmamalıdır’ ibaresi, cezalandırma sistemi şeklinde hayata geçirilecek. faaliyete geçecek olan Y tipi cezaevlerinde hapis yatacak. gideceğini gösterir.”

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend