Yeni harç tutarları Resmi Gazete’de yayımlandı

Yeni harç tutarları Resmi Gazete’de yayımlandı

Bazı vergi ve harç oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Harçlar Kanunu Genel Tebliği” ile Gelir İdaresi Başkanlığı, yargı, noterlik, vergi dairesi, pasaport, oturma izni , gemi ve liman, imtiyaz, ruhsat ve diploma, trafik gibi işlemlerden alınacak ücretlerin miktarı belirlendi.

Buna göre 123,6 lira ile 2 bin 220,6 lira arasında değişen miktarlarda mahkeme başvuru ücreti uygulanacak. İcraya başvuru ücreti 269,85 TL, sabit iflas ücreti ise 444,6 TL olarak gerçekleşti.

Ticari işletmeler için tescil ve kayıt ücretleri 388,2 lira ile 13 bin 32 lira, sabit noter harçları ise 13,95 lira ile 2 bin 881,8 lira arasında olacak.

Tapu işlemlerinde işlem türüne göre binde 2,27 ile binde 1593,9 arasında değişen harç oranları uygulanacak.

Pasaport ve vize ücretleri

Pasaport ücreti 6 aya kadar olanlarda 1034,55 lira, 1 yıl süreli olanlarda 1512,45 lira, 2 yıl süreli olanlarda 2.469,15 lira, 3 yıl ve 3 yıldan fazla olanlarda 3 bin 507,75 lira. yıl. Yapanlara 4 bin 943,25 lira olarak belirlendi.

Giriş vizesi ücreti tek giriş için 3 bin 546,3 lira, çoklu giriş için 11 bin 578,05 lira oldu. Transit vize tutarları tek geçiş için 3 bin 456,3, çift geçiş için 6 bin 934,95 olarak alınacak.

Yabancılara verilecek çalışma izinleri 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 4 bin 635,3 lira, süresiz ve bağımsız çalışma izinleri için 46 bin 371,75 lira olarak uygulanacak.

Yolcuların ticari niteliği olmayan kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni sabit ücreti 20 bin TL olurken, ehliyet ücretlerinde değişiklik yapılmadı.

Harçlar Kanunu Nedir?

Harçlar, bazı kamu hizmetlerinden yararlanan kimselerin belli bir ölçüde bu hizmetlerin maliyetine katılmaları amacıyla ya da kişilerin bazı işlemleri yapmaları sırasında konulan ve zor unsuruna dayanan mali yükümlülüklerdir.

Hangi kanuna göre alınır?

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azamî miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Mahkeme Harç parası ödenmezse ne olur?

Süreçte davayı açmak isteyen davacı taraf dosya açılışında yargılama harcı ödememesi durumunda mahkeme tarafından 15 günlük bir süreç vermektedir. 15 gün içerisinde harç yatırılmadığı takdirde eksik usul sebebiyle dava görülmemekte ve davanın reddi hakim tarafından verilmektedir.

Kaynak:

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/brent-petrolun-varil-fiyati-8033-dolar-781331.html

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend