İkinci öğretim harçlarına yüzde 63,72 zam

İkinci öğretim harçlarına yüzde 63,72 zam

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, üniversitelerde ikinci öğretim okuyan öğrencilerin ödedikleri harç bedellerine yüzde 63.72 oranında zam yapıldı.

 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre üniversitelerde ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin ödediği öğrenim ücretlerine yüzde 63,72 zam yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Bedellerine ve Öğrenim Ücretlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Paylarının Belirlenmesine Dair Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet bedellerine, ilköğretim ve açıköğretimde devlet ve öğrenciler tarafından yapılacak katkı miktarı ile orta ve açık öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretleri açıklandı.

Buna göre, önceki yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinde öğrenimlerine devam eden veya 2023-2024 eğitim-öğretimine yeni kayıt yaptıracak ilköğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program süresini aşmayanlardan öğrenci katkı payı alınmayacaktır. yıl. Bu öğrencilerden alınması gereken katkı payı devlet tarafından karşılanacaktır.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı yüzde 40 zamlı olarak ödenecek.

Öte yandan kararla ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin öğrenim ücretleri artırıldı. Kararın ekli tablolarında yer alan cari hizmet bedellerindeki yüzde 63,72’lik artış nedeniyle ortaöğretim öğrenim ücretlerine de bu oranda zam yapıldı.

İkinci öğretimde tahsil edilecek öğrenim ücretinin yüzde 10’u öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılacak. Kalan kısım üniversite bütçesine konulacak ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre kullanılacaktır.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE YAKINLARINA ÜCRET MUAFİYETİ

Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında görevlerini ifa ederken hayatını kaybedenlerin eş ve çocuklarından, engelliler ile bunların eş ve çocuklarından, öğrenim ücreti alanlardan öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacaktır.

yaş, program süresi ve kayıt olunan program sayısına bakılmaksızın fahri aylıklar ile bunların eş ve çocuklarına ödenir.

Bu Yönetmelik kapsamına giren ancak 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için kayıt veya yenileme sırasında ilgili belgelerini teslim edemeyen öğrencilere, bu akademik yıl için ödemiş oldukları öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretleri, belgelerini teslim ettikleri tarihte iade edilir.

ENGELLİLER İÇİN İNDİRİM

Ayrıca, engel raporunu yükseköğretim kurumuna ibraz eden öğrencilere, programın süresine ve kayıtlı olduğu program sayısına bakılmaksızın, engel oranı kadar indirim yapılır.

İlköğretime ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden programın süresine ve kayıtlı program sayısına bakılmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz.

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için kayıt veya yenileme sırasında engelli olup da engeline ilişkin rapor sunamayan öğrenciler için bu akademik yıl için ödenen öğrenim ücretlerinden yapılacak indirim veya öğrenci katkı payı tutarı; ilgili belgenin sunulduğu tarihteki maluliyet oranı reddedilir. ve iadeler öğeden iade edilecektir.

YURTDIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERE İNDİRİM

Kararda, yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri de belirlendi. Buna göre, yurt dışından öğrenci kontenjanlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, karara ekli cetvellerde belirlenen mevcut öğrenci cari hizmet bedelinin 2 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir.

Yurt dışından öğrenci kontenjanı kapsamında kayıt yaptıracak yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye’den ikamet tezkeresi almış olanların aileleri; Aynı aileden birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam etmeleri halinde, bu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretleri ilgili yükseköğretim kurumlarınca yüzde 25’ten az olmamak üzere indirilir.

Yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti 1,5 katı olarak alınır.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında öğrencilerden öğrenim ücreti ile açık öğretim ve uzaktan eğitim materyal ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Hazırlık sınıfı hariç, bölümlerinde her yarıyıl için belirlenen asgari derslerin ilk yüzde 10’una girmeyi başaran ikinci öğretim öğrencileri, ilgili bölümde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkısı kadar öğrenim ücretini öderler. gelecek sömestr.

Karar, 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

kaynak:

https://tr.al-ain.com/article/ikinci-ogretim-harclarna-zam

 

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend