kamunun iç borç faizi anaparayı geçti!

kamunun iç borç faizi anaparayı geçti!

Cumhuriyet tarihinde ilk kez kamunun iç borç faizi anaparayı geçti. Ödenecek iç borç anapara tutarı dört ayda yüzde 13 artarken, faiz tutarındaki artış yüzde 119’u buldu.

iç borç

Cumhuriyet tarihinde ilk kez AKP ile kamu faiz borcu anapara borcunu aştı. Ödenecek iç borcun anapara tutarı dört ayda yüzde 13 artarken, faiz tutarındaki artış yüzde 119’a ulaştı. Sözcü’de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan iç borç stoklarının ödeme projeksiyonlarında, borcun faiz ödemelerinin anapara ödemelerini aştığı görüldü. Öte yandan, 3 trilyon 109 milyar TL’lik merkezi yönetim brüt borç stokunda, döviz borçları TL borçları ikiye katladı.

Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, internet sitesinde Hazine’nin iç ve dış borç geri ödeme projeksiyonlarına yer verdi. Nisan ayı itibarıyla iç borç anapara ödemesi 1 trilyon 483 TL’ye, faiz ödemesi ise 1 trilyon 743 TL’ye ulaştı. Aralık 2021’de anapara ödemeleri 1 trilyon 316 milyar TL, faiz ödemeleri ise 794,7 milyar TL oldu. Dört aylık anapara artış oranı yüzde 13 olurken, faiz tutarındaki artış yüzde 119’a ulaştı. Nisan 2021’de anapara ödemesi 1,1 trilyon TL, faiz ödemesi ise 635 milyar TL oldu.

iç borç

Bir yıllık faiz ödemelerindeki artış 1 trilyon TL’yi aştı. Hazine’nin iç ve dış borç kaynaklı anapara ve faiz ödemelerinin gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı Nisan 2022 itibarıyla yüzde 70’e ulaştı. Bu oran 2021 sonunda yüzde 54 idi. Özellikle toplam faiz ödemelerinin milli gelire oranındaki sıçrama dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. 2021 sonunda yüzde 19 olan toplam faizin milli gelire oranı dört ayda yüzde 31’e ulaştı.

Kamu, Merkez Bankası ve özel sektörün döviz borçları da dikkat çekici boyutlara ulaştı. Buna göre 2021 yıl sonu itibarıyla iç ve dış borçlardan kaynaklanan döviz borçlarının toplamı 608,4 milyar doları aştı. Toplam dış borç stoku 441 milyar dolara, döviz iç borç stoku ise 167,4 milyar dolara ulaştı. 235,6 milyar dolar döviz borcu kamuya ve Merkez Bankası’na, 372,8 milyar dolar ise özel sektöre aittir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 20 Nisan tarihinde açıklanan merkezi yönetim brüt borç stoku verilerine göre 31 Mart 2022 itibarıyla 3 trilyon 109 milyar TL olan merkezi yönetim brüt borç stokunun 1 trilyon 52 milyar TL’si Türk Lirası, 2 trilyon 58 milyar TL. TL kısmı yabancı para cinsinden borçlardan oluşmaktadır.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend