Marmara depremi kapıya dayandı

Marmara depremi kapıya dayandı

Uzmanlar olası İstanbul depreminin şehirde asayiş sorunlularını da beraberinde getireceğini düşünüyor. Her 100 liralık verginin yüzde 46’sını karşılayan şehirde deprem başka bir yıkımın da habercisi.

Uzmanlar, İstanbul’da olası bir depremin kentte güvenlik sorunlarını da beraberinde getireceğini düşünüyor. Her 100 liranın yüzde 46’sını vergi ödeyen kentte meydana gelen deprem, bir başka yıkımın da habercisi.

İstanbul 1999’dan beri büyük depremini bekliyor ya da tüm uyarılara rağmen görmezden gelmeye çalışıyor.

Maraş’ta 11 ilde yıkıma yol açan afetler, depremi yeniden gündemimize getirdi. Peki, beklenen İstanbul depremi olursa başta Türkiye’nin en büyük metropolü olmak üzere tüm ülke nasıl etkilenir?

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’den Prof. Dr. Gürsel Sunal ve Prof. Dr. H. Serdar Akyüz 7 soru ve iki farklı bakış açışıyla işin ‘teknik’ tarafını değerlendirirken gazeteci Bahadır Özgür de İstanbul depreminin ekonomik ‘faturasını’ çıkardı.

‘MARAŞ VE İSTANBUL’U KARŞILAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL’

Maraş’ta meydana gelen depremin ardından yaşanan ‘ikiz deprem’ ya da güçlü artçı sarsıntılar da tartışılan konulardan biri. Marmara için böyle bir şey mümkün mü?

prof. H. Serdar Akyüz: Maraş depremlerini Marmara Denizi’nde olması beklenen deprem(ler) ile karşılaştırmak doğru değil. Maraş’ta bir günde meydana gelen iki deprem birbirinin devamı olmayan farklı fay kolları üzerinde meydana geldi.

İkinci deprem elbette birinci depremin tetikleme alanı içindeydi ama uzantısında değildi. Marmara Denizi’nde kırılmayı bekleyen fay parçaları birbirinin devamıdır.

Tek bir depremde kırılmaları da mümkündür, ya da bir kısmı kırılacak ve geri kalanı birkaç saat veya birkaç yıl içinde kırılacaktır.

Diğer bir ihtimal ise bu ihtimali Maraş depremleriyle karşılaştırmak mümkündür. Kuzey koldaki kırılmaz kısımlar, eğer kırılırsa güney kolda biriken enerjiyi tetikler ve kırar.

Bunun mümkün olup olmadığını söylemek için güney kolun deprem geçmişine dair güvenilir verilere ihtiyaç vardır. Ancak bu konuda henüz yeterli veriye sahip değiliz.

‘MARAŞ HATAY HATTI, MARMARA’YA GÖRE 3-4 KAT UZUN’ 

prof. Dr. Gürsel Sunal: Hatay ile İstanbul’da meydana gelebilecek deprem karşılaştırıldığında önemli farklılıklar ifade edilebilir. İstanbul’da olacak deprem, yaklaşık ~250 yılda bir 7 ve üzeri deprem üreten çeşitli parçalara ait Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Marmara’nın kıracağı parça hemen hemen malum.

Hatay’ı Marmara depreminden ayıran en önemli yönlerden biri kırılma aralığının KAFZ depremlerinden 3-4 kat daha uzun olmasıdır.

İnsan hafızası maalesef bu geniş kapsamlı depremleri yeni nesillere aktaramıyor.

1999 depreminde meydana gelen artçı sarsıntılar, sık sık ve depremin büyüklüğünün altında büyüklüklerde başlamış, ancak zamanla küçülerek ve seyrekleşmeye başlamıştır. Ancak artçı sarsıntılar yaklaşık 2 yıl sürdü.

Son Gölyaka depremi (İzmit) açık ara artçı sarsıntı olarak değerlendirilebilir. Hatay ve Maraş depremleri birbirine yakın olduğu için birbirini etkilemektedir.

Bu nedenle, çok karmaşık bir artçı davranış sergilerler. Antakya-Maraş kesiminde yaklaşık 2 yıl boyunca orta ve küçük ölçekli artçı sarsıntıların yaşanması bekleniyor.

kaynak:

https://www.gazeteduvar.com.tr/marmara-depremi-kapiya-dayandi-dar-sokaklar-istanbulu-yakacak-galeri-1624700?p=4

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend