MEB raporu: Suriyeli çocukların yüzde 35’i okula gidemiyor

MEB raporu: Suriyeli çocukların yüzde 35’i okula gidemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) raporu, Türkiye’de bulunan yaklaşık bir milyon 124 bin Suriyeli çocuğun 730 bininin okula gittiğini, yüzde 35’nin ise eğitimden mahrum olduğunu ortaya koydu.

MEB raporu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan rapor, Türkiye’deki okul çağındaki Suriyeli çocukların yaklaşık üçte birinin okula gitmediğini ortaya koydu. Rapora göre, eğitim çağındaki 1 milyon 124 bin Suriyeli, yani 730 bin Suriyeli çocuğun sadece yüzde 65’i okula giderken, yüzde 35’i gitmiyor. Okula gidemeyen Suriyeli çocukların sayısı ise 393 bin 547 olarak kaydedildi.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 2022 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 5 milyon 13 bin 631 yabancı uyruklu yaşıyor. Bu nüfusun 3 milyon 754 bin 591’i geçici koruma altındaki Suriyelilerdir. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Acil Durumlarda Göç ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Türkiye’deki yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin Ocak 2022 tarihli bir rapor hazırladı.

MEB raporu

Rapor, okul çağındaki Suriyeli çocukların yaklaşık üçte birinin okula gitmediğini gösterdi. Raporda bu durum şu şekilde özetlendi: “Göç İdaresinin 2021-2022 verilerine göre Geçici Koruma altında 1 milyon 124 bin 353 (5-17 yaş) nüfus var. Ocak 2022 itibariyle eğitim çağındaki nüfusun 730 bin 806’sı dahil edildi. eğitime alındı ​​ve okullara öğrenci kaydı yapıldı, süreç devam ediyor.”

Rapora göre Suriyeli çocukların okullaşma oranı yüzde 65 iken, okula gidemeyen çocukların oranı yüzde 35. Yani 393 bin 547 çocuk okul çağında olmasına rağmen okula gidemiyor. Okula giden öğrencilerin 359 bin 735’i (yüzde 49,33) kız, 371 bin 71’i (yüzde 50,77) erkektir. İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranı artarken, okul öncesi ve lise eğitiminde yüzde 50’nin altına düşmektedir. Rapora göre ilkokul çağındaki 417 bin 546 Suriyeli, yani 313 bin 695 çocuğun yüzde 75,13’ü ilkokula gidiyor.

335.952 ortaokul çocuğunun yüzde 80’i veya 268.752’si eğitim görüyor. 252 bin 772 lise öğrencisinden sadece 107 bin 812’si okula gidiyor. Liseye kayıt oranı yüzde 42,65’te kaldı. Okul öncesi eğitim çağına gelmiş 118 bin 83 çocuğun okullulaşma oranı ise sadece yüzde 34,34. Yani bu çocukların 40 bin 547’si okulun yüzünü görüyor. Lise hariç cinsiyete göre dağılımda; Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerinin oranında erkek öğrenciler kızların üzerindedir. Bu durum lise düzeyinde farklıdır. Liseye devam eden Suriyeli çocukların 56.130’u kız, 51.682’si erkektir. Raporda ayrıca Suriyeli öğrenci sayısının en fazla olduğu illere ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre İstanbul 118 bin 391 öğrenci ile ilk sırada yer alıyor. Gaziantep’i 97 bin 861 öğrenci ile Gaziantep ve 71 bin 543 öğrenci ile Hatay takip ediyor.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend