Chat GPT (Chat Generative Pre-trained Transformer), OpenAI tarafından geliştirilen ve Kasım 2022’de piyasaya sürülen bir sohbet robotudur. OpenAI’nin GPT-3 geniş dil modelleri ailesi ve hem denetimli hem de pekiştirmeli öğrenme teknikleri üzerine inşa edilmiştir.