Mustafa Fevzi Çakmak kimdir?!

Mustafa Fevzi Çakmak kimdir?!

Mustafa Fevzi Çakmak (12 Ocak 1876 – 10 Nisan 1950), Türk mareşal ve politikacıydı.

Mustafa Fevzi Çakmak

Mustafa Fevzi Çakmak (12 Ocak 1876 – 10 Nisan 1950), bir Türk mareşal (Mareşal) ve politikacıydı. 1918 ve 1919 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı, 1920’de Osmanlı Devleti Harbiye Nazırlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra TBMM Geçici Hükümeti’ne katılarak Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı ve daha sonra 1921’den 1922’ye kadar Türkiye Başbakanı. Geçici Ankara Hükümeti’nin ikinci Genelkurmay Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanıydı.

Harp Okulu’ndan Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olan ve Genelkurmay 4. Dairesi’ne atanan Mustafa Fevzi, Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun süren çöküşü sırasında Birinci Balkan Savaşı ve Manastır Savaşı gibi çok sayıda muharebeye katıldı. Küçük kardeşinin Chunuk Bayırı Savaşı’nda öldürüldüğü Gelibolu’nun savunması boyunca V Kolordu Komutanı olarak görev yaptı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paşa ve Osmanlı Devleti’nin Genelkurmay Başkanı oldu ve 1919’da Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa tarafından Birinci Ordu Birlikleri Müfettişliği komutanlığına atandı. Fevzi, 1920’de kısa bir süre Harbiye Nazırı olarak görev yaptıktan sonra, Kozan Milletvekili olarak Ankara’daki muhalif Büyük Millet Meclisi’ne katılmak üzere ayrıldı.

1920’de Mustafa Kemal Paşa tarafından Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak atandı ve Türk Kurtuluş Savaşı boyunca, özellikle Sakarya Savaşı’nda çok sayıda askeri başarıya imza attı. 1921’de Mustafa Kemal’in yerine Başbakan oldu ve 1922’de başarılı Dumlupınar Savaşı’na katılmak üzere istifa etti. 1922’de Mustafa Kemal’in tavsiyesi üzerine Mareşal  olarak atandı. Ağustos 1921’de Genelkurmay Başkanı olarak İsmet İnönü’nün yerine geçmiş ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra görevine devam etmiştir.

Mustafa Fevzi Çakmak

‘Çakmak’ soyadını alarak, 1938’de Atatürk’ün vefatından sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yerini almaya aday oldu, ancak İnönü’den vazgeçti. 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini sürdürdü, ardından Demokrat Parti’den İstanbul Milletvekili oldu. Daha sonra Demokratlardan istifa ederek Osman Bölükbaşı başkanlığındaki Millet Partisi’ni kurdu.

Mustafa Fevzi, 12 Ocak 1876’da Ömer Ağa’nın en küçük oğlu Varnalı Hacı Bekir Efendi’nin kızı Hesna Hanım ile Çakmakoğlu Hüseyin Derviş’in oğlu babası Ali Sırrı Efendi’nin Cihangir’de (İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu) dünyaya geldi. Kaptan ve Tophane’nin (Arsenal) sekreteri olarak görev yaptı. 1879 yılında babası Ali Sırrı Bey, Rumeli Kavağı’nda Karadeniz Topçu Alayı’na (Karadeniz Topçu Alayı) atanmış, aile buraya taşınmıştır. Böylece Fevzi’nin Ordudaki adı “Kavaklı Fevzi Paşa” olacaktır.

1882-1884 yılları arasında Rumeli Kavağı’nda Sadık Hoca Mektebi’nde okudu. 1884-1886 yılları arasında Sarıyer’de Tedrisiye-i Haybiye Mektebi’nde, 1886-1887 yılları arasında Selanik Askerî Rüşdiyesi’nde (Selânik Askerî Rüşdiyesi), Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’nde öğrenimine devam etti. Arapça ve Farsça dillerini de Mısır ve Bağdat’ta öğrenim görmüş ve dönemin önde gelen aydınlarından olan dedesi Hacı Bekir Efendi’den öğrendi.[4] 1890-1893 yılları arasında Kuleli Askeri Rüştiyesi’ne (Kuleli Askerî İdadisi) devam etti.

Kuleli askeri lisesini bitirdikten sonra 29 Nisan 1893’te Pangaltı’da Harbiye Mektibi’ne (Mekteb-i Füsûn-u Harbiyye-i Şâhâne) girdi. 28 Ocak 1896’da askeri mektebi yedinci olarak bitirerek Osmanlı ordusuna katıldı. Piyade Asteğmen (Mülâzım-ı Sani) olarak görev yaptı. 28 Ocak 1898’de Harp Okulu’na (Mekteb-i Erkân-ı Harbiye-i Şâhâne), bugünkü adıyla Harp Akademisi’ne girdi ve 16 Mart 1897’de Üsteğmenliğe (Mülâzım- ı Evvel). 25 Aralık 1898’de Kurmay Yüzbaşı (Erkân-ı Harp Yüzbaşısı) olarak Akademi’den mezun oldu.

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend