Öğretmenlik meslek kanununun detayları belli oldu

Öğretmenlik meslek kanununun detayları belli oldu

Üniversitelerin lisans programları dışında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi ihtiyaç duyduğu öğretmeni yetiştirmek üzere hayata geçirme hedefinin de yer aldığı Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Taslağı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın üniversitelerin lisans programları dışında ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilmesi amacını içeren Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanun Tasarısı Taslağı ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştirmek amacıyla hayata geçirme amacını içeren Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanun Tasarısı’nda çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

Taslağa göre, yasa dışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylemler düzenlemek ve organize eylemlere aktif olarak katılmak; Bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağış yapmak, para toplamak ya da insanları bağış yapmaya zorlamak akademiden atılmayı gerektiren davranışlar arasında yer alacak.

GÜVENLİK İNCELEMESİ VE ARŞİV TARAMA

Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanun Tasarısı Taslağına göre; Öğretmenlik mesleği yeterlilikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimleri Akademi tarafından verilecek.

Akademinin hazırlık eğitiminin süresi dört yarıyıl olacaktır. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına bağlı olarak üç yarıyıl olarak uygulanabilir. Hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİYLE BAĞLANTILARI KESİLECEK

Hazırlık eğitiminde her teorik ders için en az iki yazılı sınav yapılacaktır. Her derste genel not ortalaması 100 üzerinden 60 olanlar başarılı sayılacaktır. Teorik derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her ders için ek sınav hakkı verilecektir. Ek sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılacaktır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların Milli Eğitim Akademisi ile ilişiği kesilir. Öğretmen adayları hazırlık eğitiminde edindikleri bilgi ve becerilere göre üç kez değerlendirilecek.

Uygulamalı ders başarı puanı; birinci değerlendirme puanının yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puanının yüzde otuzu ve üçüncü değerlendirme puanının yüzde ellisi alınarak belirlenecektir. Uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzeri olan öğretmen adayları başarılı sayılacaktır.

Uygulamalı derslerden başarısız olanların akademi ile ilişiği kesilir. Hazırlık eğitimine katılım zorunlu olacaktır. Öğretmen adaylarına, belgelenmiş sağlık mazeretleri hariç, mazeretleri doğrultusunda yarıyılda beş güne kadar izin verilebilir.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİYLE BAĞLANTILARI KESİLECEK

Hazırlık eğitiminde her teorik ders için en az iki yazılı sınav yapılacaktır. Her derste genel not ortalaması 100 üzerinden 60 olanlar başarılı sayılacaktır.

Teorik derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her ders için ek sınav hakkı verilecektir. Ek sınavdan 60 ve üzeri puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılacaktır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların Milli Eğitim Akademisi ile ilişiği kesilir. Öğretmen adayları hazırlık eğitiminde edindikleri bilgi ve becerilere göre üç kez değerlendirilecek.

Uygulamalı ders başarı puanı; birinci değerlendirme puanının yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puanının yüzde otuzu ve üçüncü değerlendirme puanının yüzde ellisi alınarak belirlenecektir. Uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzeri olan öğretmen adayları başarılı sayılacaktır.

Uygulamalı derslerden başarısız olanların akademi ile ilişiği kesilir. Hazırlık eğitimine katılım zorunlu olacaktır. Öğretmen adaylarına, belgelenmiş sağlık mazeretleri hariç, mazeretleri doğrultusunda yarıyılda beş güne kadar izin verilebilir.

BAĞIŞ TOPLAMA DETAYI

Milli Eğitim Akademisi taslağına göre; Yasadışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylemler düzenlemek, düzenlenen eylemlere aktif olarak katılmak; Bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağış yapmak, para toplamak veya insanları bağış yapmaya zorlamak, akademinin bilgi sistemine girerek kendisine veya başkalarına haksız menfaat sağlamak veya kişilerin mağduriyetine neden olmak, cinsel eylemlerde bulunarak kişilerin bedensel dokunulmazlıklarını ihlal etmek. vücutları. Bunu yapmak akademiden atılmayı gerektiren davranışlar arasında yer alacaktır.

kaynak:

https://www.sozcu.com.tr/ogretmenlik-meslegi-ve-milli-egitim-akademisi-kanunu-taslagi-ortaya-cikti-p55260

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend