Özel sektörün yurt dışı kredi borcu şubatta arttı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu şubatta arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu şubatta bir önceki aya göre artarak 163,4 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün yurt dışından toplam kredi borcu Şubat ayında bir önceki aya göre artarak 163,4 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası (TCMB), 2024 Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Kredi Borcuna İlişkin Gelişmeleri açıkladı.

Buna göre, Şubat sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından toplam kredi borcu, 2023 sonuna göre 394 milyon dolar azalarak 163,4 milyar dolara ulaştı. Ocak 2024 ile karşılaştırıldığında 1,4 milyar dolar arttı.

Vade itibarıyla incelendiğinde, uzun vadeli kredi borçları 2023 yıl sonuna göre 782 milyon ABD doları azalarak 153,9 milyar ABD dolarına ulaşırken; Kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) 389 milyon ABD doları artarak 9,5 milyar ABD dolarına ulaştığı görüldü.

Uzun vadeli kredi borçlarına ilişkin borçlu bazında dağılıma bakıldığında, bankaların kredi niteliğindeki borçlarının bir önceki yıl sonuna göre 126 milyon ABD doları arttığı, tahvil niteliğindeki borçlanmalarının ise geçen yıl sonuna göre 126 milyon ABD doları arttığı görüldü. ihraçları 1,0 milyar ABD doları artarak 15,8 milyar ABD dolarına ulaştı.

Aynı dönemde bankacılık dışı mali kuruluşların kredi niteliğindeki borçları 152 milyon ABD doları azalırken, tahvil stoku 27 milyon ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD dolarına ulaştı.

Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi niteliğindeki borçlarının 1,4 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 18 milyon ABD doları azalarak 10,1 milyar ABD dolarına ulaştığı görüldü.

BANKALARIN KREDİ BORÇLARI AZALDI 

Kısa vadeli kredi borçlarına bakıldığında bankaların kredi şeklindeki borçları 2023 yıl sonuna göre 16 milyon ABD doları azalarak 4,5 milyar ABD dolarına gerilemiş; Finansal olmayan kuruluşların kredi niteliğindeki borçları ise 313 milyon ABD doları azalarak 1,3 milyar ABD dolarına geriledi.

Alacaklılara göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borçlarında Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç geçen yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 106,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borçlarına bakıldığında ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun geçen yıl sonuna göre 354 milyon ABD doları azalarak 7,5 milyar ABD dolarına ulaştığı görüldü.

DOLAR OLARAK YÜZDE 58,5

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 153,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5’i ABD doları, yüzde 35,4’ü euro, yüzde 2,2’si Türk lirası ve yüzde 3,9’u diğer döviz cinsinden oluştu. Türlerden oluşuyordu.

9,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 45,3’ünün ABD doları, yüzde 28,0’inin Euro, yüzde 21,8’inin Türk lirası ve yüzde 4,9’unun diğer dövizlerden oluştuğu görülüyor.

Sektörel dağılıma bakıldığında Şubat sonu itibarıyla 153,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 37,8’ini finansal kuruluşlar, yüzde 62,2’sini ise finansal olmayan kuruluşlar oluşturdu.

Aynı dönemde 9,5 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 73,1’i mali kuruluşlardan, yüzde 26,9’u ise mali olmayan kuruluşlardan oluştu.

Şubat sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından toplam kredi borcu kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde yapılacak toplam anapara geri ödemesinin 49,7 milyar ABD doları olduğu görüldü.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend