Romanların pandemi dönemindeki sorunları açığa çıktı!

Romanların pandemi dönemindeki sorunları açığa çıktı!

Roman Diyalog Ağı’nın Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan raporda, Romanların pandemi dönemindeki sorunları açığa çıktı: Ayrımcılık derinleşti, yoksulluk arttı, şiddet belirgin oldu.

Romanların sorunları

Roman Diyalog Ağı’nın Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan raporda, Romanların pandemi dönemindeki sorunları açığa çıktı: Ayrımcılık derinleşti, yoksulluk arttı, şiddet belirgin oldu. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman, İsa Ali Demir, Baran Alp Uncu ve Gökçe Yeniev tarafından Romanların durumuna ilişkin yürütülen “COVID-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etki Araştırması”nın sonuçları Türkiye’deki topluluklar pandemi sürecinde Pazartesi günü kamuoyuna sunuldu.

Raporda ağırlıklı olarak bu dönemde Edirne, İzmir, Urfa, Antep ve Artvin illerinde hassas gruplar olarak Rom, Dom, Lom ve Abdal gruplarının karşılaştıkları sorunlar ve gerek merkezi gerekse merkezin sağladığı yardımlara erişim fırsat ve kapasiteleri üzerinde durulmuştur. Salgın sırasında hükümet ve yerel yönetimler. Araştırma ekibi yalnızca Roman topluluklarla değil, kanaat önderleri ve yetkililerle de temasa geçti.

Araştırma, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun mali desteğiyle Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen Roman Diyalog Ağının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirildi. Salgın döneminde Romanların yardıma erişimlerinde ağırlıklı olarak kayıt dışı ve geçici işlerde çalışmanın yanı sıra toplumdaki ayrımcılık eğilimleri de etkili olmuştur. Çünkü araştırmaya göre çok sayıda Roman, yardım aramaya gittikleri devlet kurumlarından özellikle Şanlıurfa gibi illerde sınır dışı edilmiş, psikolojik ve/veya fiziksel şiddete maruz kalmışlardır.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman’a göre Romanlara yönelik sosyal politikalar tasarlanırken pandemi ve iklim krizi gibi kırılganlıkları artıran geçiş dönemi dinamikleri dikkate alınmalı ve 18 yaş üstü herkese sağlanmalı ” vatandaşlık geliri”, diğer bir deyişle evrensel temel gelir, bir vatandaşlık hakkı olarak. Gazete Duvar’a konuşan Adaman, “Bu çalışma vatandaşlık gelirinin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Vatandaşlık geliri uygulaması Avrupa’daki uygulamaları ışığında gündeme alınmalı ve tartışılmalıdır” dedi.

Vatandaşlık geliri savunucuları, günümüz dünyasında artan hayat pahalılığı karşısında ihtiyaç duyulan gelir ile elde edilen gelir arasındaki uçurumun giderek arttığını, böylece toplumsal eşitsizliğin ve yoksulluğun azalacağını ve yaşamdan duyulan memnuniyetin artacağını belirtmektedirler.

Romanların sorunları

Sıfır Ayrımcılık Derneği başkanı Elmas Arus da vatandaşlık geliri önerisinin tartışılmasına destek verenler arasında yer alıyor. “Vatandaşlık temelli sosyal politikaların uygulanması, Romanlar adına açılan açığı kapatmak demektir. Ayrımcılığı önlemek için yasalar reforme edilmelidir. Yeni istihdam politikaları geliştirilmeli, her hanede sigortalı bir çalışan bulunmalıdır. Sosyal yardım prosedürleri basitleştirilmeli ve koşullar yeniden düzenlenmeli” dedi.

Romanların daha çok çiçek, su gibi ürünleri satarak, geçici işlerde çalışarak ya da kağıt toplayarak, yani güvencesiz işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaları, pandemi gibi kırılganlık dönemlerinde onları maddi sıkıntıya sokmakta ve buna neden olmaktadır. kronik yoksulluk ve açlıkla imtihan edileceklerdir. Bu durum ortalama yaşam süresini Türkiye ortalamasının neredeyse 10 yıl altına indirmektedir.

Pandemi döneminde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl kağıt toplayıcı Romanlara verdiği 650 TL’lik nakdi yardıma ek olarak, bölgedeki müzisyenlere yönelik Müziği Tutma Kampanyası ile geçen yıl 3000 TL’lik sosyal yardım yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi ve projenin araştırma ekibinden Gökçe Yeniev, “Söz konusu yardım patronaj ilişkileri yoluyla dağıtıldı, dernekler müzisyen olmayanların bu yardımdan faydalanmasını sağladı. , yardımın olması gereken yere ulaşmadığını ve derneklerin yardımlarının bulunmadığını söyledi. Bunun üzerinden komisyon aldığını söyleyenler oldu” dedi.

Yanında, Roman yardımına yönelik ziraata erişimde okuryazarların geleceğinde olacak olacak, yardım için hangi yardımın mercilerden sağlanacağı ve hangi hazırlıkların yapılacağı hakkında bilgi hakkında bilgi konusuydu. Ayrıca, SO’nın kısa süre önceleri “Türkiye’de Roman Toplulukları ve Yoksul Araştırması”nın da gibi, Romanların yüzde 68’i sağlık hizmetlerine de, bu şekilde kullanılabilir.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend