Son 1 yılda 190 bin kişi daha yoksullaştı

Son 1 yılda 190 bin kişi daha yoksullaştı

DİSK üyesi Genel-İş Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırlanan “Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu-5” sonuçlarına göre bu yıl 190 bin kişi daha yoksullaştı. Raporda Türkiye’de çalışanların yüzde 15’nin yoksul olduğu belirtildi.

DİSK üyesi General-İş Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırlanan “Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu-5” sonuçlarına göre bu yıl 190 bin kişi daha yoksullaştı. Raporda Türkiye’de çalışanların yüzde 15’inin yoksul olduğu belirtildi.

DİSK üyesi General-İş Araştırma Dairesi Emek Araştırma (EMAR) tarafından hazırlanan “Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu-5” yayımlandı.

Buna göre Türkiye’de son bir yılda 190 bin kişi daha yoksullaşırken, yoksulluk oranı yüzde 21,7’ye ulaştı ve AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olan gelir dağılımı eşitsizliği derinleşti. Türkiye’de çalışanların yüzde 15’inin yoksul olduğu vurgulandı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ AB’DEN ÇOK DAHA YÜKSEK

Raporda, TÜİK’ten elde edilen verilere göre Türkiye’de kişi başına düşen milli gelirin 2023 yılında 13 bin 110 dolar olduğuna dikkat çekildi.

Gelir dağılımı eşitsizliğinin derinleştiğinin belirtildiği raporda, Eurostat verilerine göre Türkiye’de gelir eşitsizliği oranının AB üyesi ülke ortalamalarına göre oldukça yüksek olduğuna dikkat çekildi. Türkiye’de gelir eşitsizliği oranının yüzde 0,433 olduğu belirtilirken, AB üyesi ülkelerde bu oranın ortalama yüzde 0,366 olduğu belirtildi.

AVRUPA’NIN EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRETİ OLAN 3. ÜLKESİYİZ

Rapora göre Türkiye, Avrupa’da asgari ücretin en düşük olduğu üçüncü ülke konumunda. Eurostat verilerine göre Türkiye’de asgari ücret Ocak 2024’te yapılan düzenlemeyle 450 Euro’ya karşılık gelse de birçok Avrupa ülkesinin oldukça gerisinde kalıyor.

Asgari ücretin en düşük olduğu 5 ülke Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olurken, asgari ücretin en yüksek olduğu 5 ülke ise Lüksemburg, İrlanda, Hollanda, Almanya ve Belçika oldu.

GELİR ADALETSİZLİĞİ DERİNLEŞTİ

Yıllık ortalama iş geliri en yüksek olan grup işverenler, en düşük gelirli grup ise yevmiyeli çalışanlar olurken, yıllık ortalama iş geliri işverenlerde 408 bin 174 TL, serbest meslek erbabında 115 bin 622 TL, serbest meslek sahibi kişilerde 102 bin 622 TL oldu. Ücretlilere 821 TL, yevmiyelilere ise 53 bin 334 TL. TL’ye dönüştü.

TÜİK verilerine göre 2022’de 18 milyon 30 bin olan yoksul sayısı 2023’te 18 milyon 219 bin kişiye; Yoksulluk oranı yüzde 21,7’ye ulaştı. Bu verilere göre yalnızca son bir yılda 190 bine yakın kişi yoksullaştı.

KALICI YOKSULLUK ORANI YÜZDE 14’E ÇIKTI

TÜİK verilerine (2023) göre ciddi maddi sıkıntı yaşayanların oranı olarak tanımlanan maddi yoksunluk oranı bir yılda yüzde 26,4’ten yüzde 28,4’e çıktı.

Ayrıca son dört yılın en az üç döneminde yoksulluk sınırının altında yaşayanları ifade eden kalıcı yoksulluk oranı da yüzde 1,7 artarak yüzde 14’e çıktı.

Raporda durum şu şekilde değerlendirildi: “Bu veriler maddi sıkıntıların ve yoksulluğun geldiği noktayı gösterirken, ekonomik dengesizliklerin ve gelir eşitsizliğinin de derinleştiğini gösteriyor.”

YOKSULLUK EN ÇOK ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

TÜİK verilerine göre 2023 yılında yoksul çocukların oranı yüzde 31,3 iken, ciddi maddi yoksunluk içinde olan çocukların oranı yüzde 33,3 oldu. Bu verilere göre neredeyse her 10 çocuktan 3’ü yoksuldur.

Raporda yoksulluğun en çok çocukları etkilediği belirtilirken, “Çocuk yoksulluğu oranları ile çocukların en temel ihtiyaçları olan beslenme, sağlık, eğitim ve barınmadan mahrum kalma oranları arasında doğru bir orantı var.” Bu durum çocukların maddi, manevi ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu koşullar altında zihinsel ve bedensel gelişim açısından temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuklar erken yaşta çalışma yaşamına katılarak işçi olmaktadırlar. “Çocuk işçiliği, devletin çocukları korumaya yönelik politikalarının yetersizliğinin bir sonucu olduğu kadar, sosyal ve ekonomik politikalardaki adaletsizliğin de bir yansımasıdır.”

kaynak:

https://www.sozcu.com.tr/son-1-yilda-190-bin-kisi-daha-yoksullasti-p50301

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend