Sosyal medyaya sansür yasası teklifi TBMM’de!

Sosyal medyaya sansür yasası teklifi TBMM’de!

AKP ve MHP sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımları içeren teklifi meclise sundu. Teklifte paylaşımlara hapis cezası öngören madde bulunuyor.

Sosyal medyaya

AKP ve MHP’nin “dezenformasyonla mücadele” adı altında hazırladığı 40 maddelik “Sosyal medya kanunu” teklifi ile TCK’ya “kamuoyuna yanıltıcı bilgi yayma” suçu ekleniyor. Buna göre, “Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili yanlış bilgileri, halkta endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, halkı rahatsız etmeye uygun bir şekilde alenen yayan kimse” umumi sulh, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Kişi gerçek kimliğini gizlerse veya “bir örgütün faaliyeti kapsamında” bunu yaparsa ceza yarı oranında artırılır.

40 maddeden oluşan “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Yönetmeliğin en tartışmalı maddelerinden biri de “dezenformasyonla mücadele” olarak nitelendirilen 29. madde. Bu madde ile Türk Ceza Kanunu’na (TCK) “kamuoyunu alenen yanıltıcı bilgi yaymak” suçu eklenmiştir.

Maddeye göre, “Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı hakkında yanlış bilgileri, kamu huzurunu bozmaya uygun olacak şekilde, yalnızca kaygı, korku veya halk arasında paniğe kapılırsa, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Söz konusu “suç”un “gerçek kimliğini gizleyerek” veya “örgüt faaliyeti çerçevesinde” işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır.

Yazının gerekçesinde “internetin sağladığı anonim ortamın yanlış, yanlış veya manipülatif içeriğin artmasına neden olduğu” belirtildi: “Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili yanlış bilgilerin, yalnızca halk arasında kaygı, korku veya panik yaratmak maksadıyla, amacına uygun olacak şekilde kamuoyuna açıklanması suç olarak düzenlenmiştir.

Sosyal medyaya

Bu suçun somut tehlike suçu olduğu vurgulanarak, somut tehlike suçu aranmaya çalışıldı. bireylerin bireysel görüşlerini ifade etme veya bilgilendirme hakları ile karıştırılmaması için kamuoyunda endişe, korku veya panik yaratma saikiyle yürütülmektedir.Bilinmesi gereken husus, dezenformasyona konu olan içeriklerin yanlış bilgi olabileceği gibi, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı hakkında tahrif edilmiş bilgiler.Farklı bir alan düzenlediğinde şüphe yoktur.Ayrıca suçun işlenip işlenmediği failin gerçek kimliğinin gizlenmesi suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cezanın artırılmasına gerekçe olarak öngörülmektedir.”

Teklife göre internet haber sitelerinin açıklamaları Cumhuriyet Başsavcılığı yerine Basın İlan Kurumu’na verilecek. Verilen süre içinde eksiklikler giderilmez veya yanlış bilgiler düzeltilmez ise haber sitesi niteliğini kazanmama durumu düzenlenir. Bu kararla internet haber sitesi niteliği taşımayan haber sitesi “periyodik yayın” kapsamından çıkarılacak. Ayrıca internet haber siteleri yayınladıkları içerikleri iki yıl süreyle saklamak zorunda kalacaklar.

İçeriğin yayından kaldırıldığı ve erişimin engellendiği durumlarda düzeltme ve cevap metni bir hafta süreyle yayınlanacaktır. Kanun teklifi ile Milli İstihbarat Teşkilatı faaliyet ve personeline yönelik “suç içeriği” katalog suç kapsamına alınacak. “Katalog suçlarla daha etkin mücadele” adı altında yurt içi ve yurt dışı ayrımı ortadan kaldırılacak. Başka bir deyişle, “Yurtdışındaki intihar yönlendirme içeriğine müdahale edebilen Cumhurbaşkanı, yurtiçi intihar yönlendirme içeriğine de müdahale edebilecektir”.

Ayrıca teklifin 29. maddesindeki “Suçun failin gerçek kimliği gizlenerek veya bir örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi hâlinde” maddesinin “gibi haberlere de uygulanabileceği” belirtildi. Adını açıklamak istemeyen üst düzey yetkili” dedi.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend