TCMB: Doğalgazın enflasyonda düşürücü etkisi oldu

TCMB: Doğalgazın enflasyonda düşürücü etkisi oldu

TCMB: Mayıs ayında, meskenlere doğal gazın bedelsiz olarak sunulması tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturmuştur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayında meskenlere doğal gazın bedelsiz olarak sunulmasının, tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturduğuna değinerek bu dönemde, yıllık enflasyonun temel mal ve hizmetlerde yükselirken enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda gerilediğine işaret etti.

Yıllık enflasyon temel mal ve hizmetlerde artış yaşadı

Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0,04 arttı, yıllık enflasyon 4,09 puan gerileyerek yüzde 39,59 oldu. Mayıs ayında hane halkına ücretsiz doğal gaz arzı tüketici enflasyonunu önemli ölçüde düşürücü etki yapmıştır.

Bu dönemde yıllık enflasyon temel mal ve hizmetlerde artarken, enerji başta olmak üzere diğer gruplarda gerilemiştir. Gıda fiyatları Mayıs ayında yılın ilk aylarına göre daha olumlu bir görünüm sergilemiştir.

Mayıs ayında hizmet grubunda fiyatlar yükseldi

“Temel mal grubu enflasyonundaki artışta, yöntem değişikliği sonucunda yeni sezon geçişinin Mayıs ayına kaydırıldığı giyim ve ayakkabı alt grubu ile otomobil kalemi kaynaklı dayanıklı tüketim malları grubu belirleyici oldu.

Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış Mayıs ayında güçlenirken, artışların grup geneline yayıldığı gözlendi.

Üretici fiyatları, enerji grubunun desteğinin sürmesiyle ılımlı seyrini sürdürmüş, üretici yıllık enflasyonu gerilemeye devam etmiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış göstergelerdeki aylık artış oranı B ve C göstergelerinde bir önceki aya göre artarken, yıllık enflasyon B göstergesinde gerilerken, C göstergesinde artış göstermiştir.

Meskenlere doğal gazın bedelsiz olarak sunulması, enflasyonu 2,4 puan düşürdü

“Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0,04 arttı, yıllık enflasyon 4,09 puan gerileyerek yüzde 39,59 oldu.

Mayıs ayında hane halkına ücretsiz doğal gaz arzı aylık tüketici enflasyonunu 2,4 puan düşürücü yönde etkilemiştir.

Yıllık değişim oranı B endeksinde 0,32 puan azalışla yüzde 47,70, C endeksinde 1,14 puan artışla yüzde 46,62 oldu.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkol-tütün-altın gruplarının katkıları sırasıyla 4,12, 0,58 ve temel mal ve hizmet gruplarının katkıları 0,31 puan azalmıştır. sırasıyla 0,37 ve 0,37 puan azaldı. 0,55 puan arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle incelendiğinde, B ve C endekslerinde aylık artışlar bir önceki aya göre arttı.

B endeks gruplarından temel mal ve hizmetlerde fiyat artışları bir önceki aya göre artarken, işlenmiş gıda grubunda yatay kalarak ılımlı görünümünü korudu.

Mayıs ayında hizmet fiyatları yüzde 4,60 artmış, grup yıllık enflasyonu 1,33 puan artarak yüzde 59,95 olmuştur.

Kira grubunda yıllık enflasyon %71,43’e vardı

“Bu dönemde yıllık enflasyon, ulaştırma grubunda gerilerken, diğer alt gruplarda yükseldi. Lokanta-otel fiyatlarındaki aylık yüzde 7,10’luk artışta yemek ve konaklama hizmetlerinde gıda fiyatlarından etkilenen fiyat artışları etkili oldu.

Mayıs ayında kira alt grubundaki aylık artış yüzde 5,15 güçlenerek bu grupta yıllık enflasyon yüzde 71,43’e yükseldi.

Diğer hizmetler alt grubundaki fiyat artışlarında kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı ile eğitim ve sağlık hizmetleri öne çıktı.

Haberleşme fiyatları görünümünde internet ve telefon görüşme fiyatlarında süregelen artışlar belirleyici olmuştur.

Havayolu yolcu taşıma ücretlerindeki artışa karşın, karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ulaştırma hizmetleri aylık enflasyonu ılımlı olmuş ve bu grupta yıllık enflasyon yüzde 39,34’e gerilemiştir.

Yıllık temel mal enflasyonu 0,91 puan artarak yüzde 35,07 olmuştur. Mayıs ayında yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı ile dayanıklı mal gruplarında artarken diğer temel mal gruplarında gerilemiştir.

kaynak:

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/merkez-bankasindan-enflasyon-mesaji-ucretsiz-dogalgaz-etkili-oldu-969327

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend