TÜİK’e göre 3. çeyrekte işsizlik azaldı

TÜİK’e göre 3. çeyrekte işsizlik azaldı

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik 2022 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu.

işsizlik

AA tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre; 15 yaş ve üstü işsizlik 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,7 puanlık düşüşle yüzde 10 olurken, erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda yüzde 12,8 olarak tahmin edildi. Yıl 2022 III. Bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2022 dönemini kapsayan 3. çeyrek işgücü istatistiklerini yayınladı.

2022 yılı üçüncü çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı bir önceki çeyreğe göre 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise değişmeyerek %47,5’te kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 64,9 iken kadınlarda yüzde 30,5 oldu.

2022 yılı üçüncü çeyreğinde iş gücü bir önceki çeyreğe göre 111 bin kişi azalarak 34 milyon 220 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 52,8 olmuştur. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71,1 ve kadınlarda yüzde 34,9 oldu.

 işsizlik

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,8 puan azalarak yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubundaki işsizlik oranı; Erkekler için yüzde 16,1 ve kadınlar için yüzde 24,7 olduğu tahmin edildi.

Mevsimsellikten arındırılmış istihdam edilen kişi sayısı 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 26 bin, sanayi sektöründe 107 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 8 bin, hizmet sektöründe 247 bin kişi arttı . İstihdam edilenlerin yüzde 15,8’i tarım, yüzde 21,6’sı sanayi, yüzde 5,9’u inşaat ve yüzde 56,7’si hizmet sektöründeydi.

Mevsimsel ve takvim etkisinden arındırılmış ortalama haftalık fiili çalışma süresi 43,7 saattir. Referans döneminde istihdam edilenlerin mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış haftalık fiili çalışma saatleri bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 2022 yılı üçüncü çeyreğinde 43,7 saate geriledi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,5 puan azalarak yüzde 20,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 14,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend