Türk istihbarat ajanları mülteci kamplarına sızdı

Türk istihbarat ajanları mülteci kamplarına sızdı

Cumartesi günü yayınlanan gizli belgeler, Türk istihbarat ajanlarının sığınmacıları gözetlemek için Almanya’daki mülteci kamplarına sızdığını ortaya çıkardı. 

Bir Türk hükümeti belgesi, Erdoğan’ın istihbarat servislerinin, Recep Tayyip Erdoğan rejiminin baskısından kaçan Türk sığınmacıları gözetlemek için Almanya’daki mülteci kamplarına ajanlar yerleştirdiğini ortaya koydu. Belgede, Türk casusluk davasının iki ülke ilişkilerinde çetrefilli bir dosyaya dönüştürülmesine rağmen, Türk casusluk teşkilatının gizli faaliyetlerinin Almanya’da devam ettiği teyit ediliyor. Belgede ayrıca Türk hükümetinin, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri düzenleyen Viyana Sözleşmelerine açıkça aykırı olarak, Almanya’da casusluk ve bilgi toplama aracıları olarak çalışmak için konsolosluğundaki diplomatları ve personeli nasıl kullandığını da ortaya koyuyor.

Diplomatların ve konsolosluk görevlilerinin dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları uluslararası anlaşmalara tabidir. Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi’nde öngörülen ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanan diplomatlar, kabul eden devletin yasalarına ve yönetmeliklerine saygı duymak ve içişlerine karışmaktan kaçınmakla yükümlüdür. Benzer şekilde, konsolosluk görevlilerine Konsolosluk İşleri Hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında sınırlı ayrıcalık ve dokunulmazlık tanınır, ancak ev sahibi devlet yetkilileri, Sözleşme’nin 43. Maddesi uyarınca konsolosluk binası içinde veya dışında suç işledikleri takdirde herhangi bir çalışanı soruşturma başlatabilir ve kovuşturabilir.

Aynı gizli belgede, büyük çaplı bir tasfiye sonucunda Türk yargısının, istihbarat servislerinin, yurtdışındaki diplomatik misyonların ve kolluk kuvvetlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin elinde baskı araçları haline geldiği belirtildi. Türk Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na göre, bilgi toplama sürecinde yargı denetimi ve yetkisinin olmaması nedeniyle istihbarat notları mahkemede delil olarak yorumlanamaz. Ancak bu uygulamalar Erdoğan hükümeti döneminde yaygın hale geldi ve bu tutuklama emirleri, gazeteciler ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere Erdoğan’ı eleştirenlere karşı açılan iddianamelerde ve davalarda kullanılıyor.

Gülen hareketinin 2016 yazında sözde darbeye karışmakla suçlanmasından bu yana Erdoğan hükümetine yurtdışındaki eleştirmenler, özellikle de Gülen hareketi üyeleri gözetim, taciz, ölüm tehditleri ve adam kaçırma olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Vekaletname, doğum kaydı, pasaportlarını iptal etme gibi konsolosluk hizmetlerinden de sık sık mahrum kalıyorlar, sadece bu değil, Türkiye’de paralarına el konuluyor ve aile fertleri adli suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. Erdoğan, hükümeti eleştirenlere zulmetmek için sık sık ceza adaleti sistemini kötüye kullanıyor ve bu da on binlerce kişinin asılsız suçlamalarla hapse atılmasına neden oluyor.

 

editor

İlgili Makaleler

Send this to a friend