Türk yargıç Erdoğan hükümetini korumaya devam ediyor!

Türk yargıç Erdoğan hükümetini korumaya devam ediyor!

Avrupa’nın en yüksek insan hakları mahkemesindeki Türk yargıç Erdoğan hükümetini korumaya devam ediyor.

Türk yargıç

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye’yi temsil eden yargıç Saadet Yüksel, Türkiye ile ilgili insan hakları davalarında çoğunluktan ayrı durmaya devam ediyor. Hemen hemen her karara muhalif veya kısmen katılan Yüksel, çoğunluğa göre aynı kararı verdiği davalarda dahi siyasallaşan Türk mahkemelerine sesleniyor ancak AİHM ile Anayasa Mahkemesi arasında bir iletişim eksikliği olduğunu savunuyor.

15 Temmuz 2016’da Türkiye’de büyük insan hakları ihlallerinin artmasına neden olan tartışmalı darbe girişiminin ardından yapılan başvurularda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin hükümetinden yana tavır alıyor.

Türkiye24 daha önce, Yüksel’in başvuranların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı siyasi eleştirmenler olduğu çoğunluk görüşüne karşı çıktığı davaları incelemiş ve yerel Türk mahkemeleri doğrultusunda açık bir duruş sergilemişti. Bu başvuranlar arasında Kürt yanlısı bir muhalefet partisinin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, işadamı Osman Kavala ve gazeteciler Kadri Gürsel ve Ahmet Şık da vardı.

Türk yargıç

Kasım 2021’de AİHM, başarısız darbe girişimini takip eden günlerde 427 hakim ve savcının tutuklanması nedeniyle Türkiye’yi kınamış ve tutuklamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal eden prosedürlerle gerçekleştirildiğine karar vermiştir. Türk hükümetine başvuranların her birine 5.000 avro ödemesini emretti. Yüksel, mahkemenin daha önceki bir kararına atıfta bulunarak, içtihat teşkil ettiği için çoğunluğa uyduğunu ancak başvuranların haklarının ihlal edildiği konusunda hemfikir olmadığını ifade etti. Ayrıca mahkeme ile Türkiye’deki en yüksek mahkemeler arasında “yasanın öngördüğü prosedüre uygunluk” konusunda anlaşmazlığı dile getirdi.

İnsan hakları savunucuları, özellikle gazetecilerin Erdoğan’a sempati duyan üyelerin verdiği kararların mağduru olduğunu öne sürerek Anayasa Mahkemesi’ni sık sık eleştiriyor. Anayasa Mahkemesi, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından hükümetin uygulamaya koyduğu olağanüstü hal döneminde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin bağlayıcı olduğuna ve istisnai durumlarda bazı temel hakların askıya alınabileceğine daha önce karar vermişti. Yüksel, iç hukuk yollarının tüketilmediğini savunarak Anayasa Mahkemesi’ne sık sık atıfta bulunarak Anayasa Mahkemesi’ne güven veriyor.

Geçen Aralık ayında AİHM, 26 Temmuz 2016’da gözaltına alınan ve 29 Temmuz’da tutuklanan ünlü gazeteci Nazlı Ilıcak’ın Türkiye’nin temel haklarını ihlal ettiğine karar vermiş ve kendisine tazminat ödenmesine hükmetmişti. Karara katılmayan tek yargıç Yüksel oldu. Yüksel, karara ilişkin kısmen muhalefet şerhinde, Ilıcak’ın tutukluluk halinin 5 § 1 maddesi kapsamında haklı olduğunu yazdı. tutukluluğu gerektiren suçlar.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend