Türkiye 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü

Türkiye 3. çeyrekte yüzde 5,9 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarını açıkladı.

TÜİK, Dönemsel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla III. Üç aylık veriler açıklandı. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,9 oranında büyüdü. Türkiye dönemsel bazda yüzde 0,3 büyüdü.

Ekonominin üçüncü çeyrekte yurt içi talep ve tüketimin yüksek seyrine bağlı olarak yüzde 5,5 oranında büyümesi bekleniyordu. Bu arada yılın ilk çeyrek büyümesi yüzde 3,9’dan yüzde 4,0’a, ikinci çeyrek büyümesi ise yüzde 3,8’den yüzde 3,9’a revize edildi.

Yüzde 5,9’luk büyümeye hane halkı tüketimi 7,7 puan, kamu sektörü 0,7 puan, yatırımlar ise 3,4 puan katkı sağladı. Net ihracat büyümeyi 2,6 puan, stok değişimini ise 3,2 puan aşağı çekti.

Üretim yöntemine göre Gayri Safi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyatlarla yüzde 79,8 artarak 7 trilyon 681 milyar 432 milyon TL’ye ulaştı.

Cari fiyatlarla GSYİH’nın üçüncü çeyrek değeri 295 milyar 815 milyon ABD doları oldu. Üçüncü çeyrek itibarıyla kişi başına düşen milli gelir 12 bin 449 dolar oldu.

Sanayide yüzde 5,7 büyüme

Üçüncü çeyrekte; inşaat yüzde 8,1, sanayi yüzde 5,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 5,1, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,7, Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,2 artarken, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2 arttı.

iletişim faaliyetlerinde yüzde 1,7, tarım sektöründe yüzde 0,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde ise yüzde 2,5 oranında düşüş yaşandı. Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 16,5 arttı.

Üçüncü çeyrekte hane halkı tüketimi yüzde 11,2, kamu harcamaları ise yüzde 5,3 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 14,5, ihracat ise yüzde 1,1 arttı.

Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 11,2 arttı

Yerleşik hanelerin tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 11,2 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, brüt sabit sermaye oluşumu ise yüzde 14,7 arttı.

Zincirlenmiş hacim endeksi olarak yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 1,1, ithalatı ise yüzde 14,5 arttı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 117,2 artış

Dönemde işgücü ödemeleri yüzde 117,2, net işletme fazlası/karma gelir ise yüzde 50,7 arttı.

Cari fiyatlarla brüt katma değer içinde işçilik ödemelerinin payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 26,1 iken, 2023’te yüzde 32,2’ye ulaştı. Net faaliyet fazlası/karma gelirin payı ise yüzde 55’ten yüzde 47’ye düştü.

kaynak:

https://www.indyturk.com/node/677966/ekonomi%CC%87/t%C3%BCrkiye-ekonomisi-y%C4%B1l%C4%B1n-%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC-%C3%A7eyre%C4%9Finde-y%C3%BCzde-59-b%C3%BCy%C3%BCd%C3%BC

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler