Türkiye’deki Zenginler Geçen Yıl Daha Zengin Oldu

Türkiye’deki Zenginler Geçen Yıl Daha Zengin Oldu

Türkiye, ekonomik gelişmesiyle öne çıkan bir ülke ve birçok zengin kişi, ekonomiyi güçlendirerek ve yaşam standartlarını yükselterek önemli katkılar sağlıyor.

Türkiye’de en zengin yüzde 20’lik grubun milli gelirden aldığı pay 2022’de yüzde 46,7’den yüzde 48’e yükseldi.

Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 1,3 puan artarak yüzde 48’e yükselirken en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 6’ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin “Gelir Dağılımı İstatistiklerini” açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 gelir dağılımı istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye’nin en zengin yüzde 20’lik grubun milli gelirden aldığı pay artarken diğer bütün grupların payı azaldı.

Hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen “eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine” göre,

en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2022’de bir önceki yıla kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 48 oldu.

En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,1 puan azalarak yüzde 6’ya geriledi.

Gini katsayısı arttı 

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı, 2022’de bir önceki yıla göre 0,014 puan artışla 0,415 olarak tahmin edildi.

Hanehalkı kullanılabilir geliri yükseldi

Türkiye’de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 28,3 artarak 98 bin 416 liraya ulaştı.

Öte yandan, Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri de bir önceki yıla göre yüzde 30,1 artarak 37 bin 400 liradan 48 bin 642 liraya çıktı.

Yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir, 2021’e göre 13 bin 257 lira artarak 62 bin 554 lirayla tek kişilik hane halklarının oldu.

Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 60 bin 696 lirayken, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarında bu değerin 49 bin 902 lira olduğu görüldü.

En düşük yıllık ortalama eşdeğer kullanılabilir hane halkı fert gelirine sahip hane halkı tipi ise 36 bin 210 lirayla en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkları oldu.

Toplam gelirden en yüksek payı yüzde 46,2 ile maaş ve ücret geliri aldı

Toplam gelir içerisinde en yüksek payı, yüzde 46,2 ile bir önceki yıla göre 0,9 puan azalan maaş ve ücret geliri aldı.

İkinci sırayı yüzde 21 ile önceki yıla göre 3,5 puan artan müteşebbis geliri alırken üçüncü sırayı yüzde 20,2 ile önceki yıla göre 3,7 puanlık azalış gösteren sosyal transfer geliri oluşturdu.

Tarım gelirinin müteşebbis geliri içindeki payı yüzde 19,8 olurken, emekli ve dul-yetim aylıklarının sosyal transferler içindeki payı yüzde 89,8 olarak gerçekleşti.

Kaynak

https://t24.com.tr/haber/turkiye-de-en-zengin-grubun-milli-gelirden-aldigi-pay-2022-de-yuzde-48-e-yukseldi,1107737

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend