Türkiye’nin satın alma gücü yüzde 38’in altına düştü!

Türkiye’nin satın alma gücü yüzde 38’in altına düştü!

Türkiye’nin Satın Alma Gücü Paritesi gayrisafi yurt içi hasıla endeksi 62 ile Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 38 altına kaldı.

satın alma gücü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı “Satın Alma Gücü Paritesi” verilerini açıkladı. Türkiye’nin Satın Alma Gücü Paritesi gayri safi yurtiçi hasıla endeksi Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 62,38 altında gerçekleşti. Kişi başına GSYİH endeksinin en yüksek olduğu ülke 263 ile Lüksemburg, en düşük olduğu ülke ise 30 ile Arnavutluk oldu.

Türkiye’nin “Satın Alma Gücü Paritesi”ne (SAGP) göre kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) endeks değeri geçen yıl 62 olarak belirlendi. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından açıklanan SAGP’ye göre, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için kişi başına GSYİH endeks değeri ortalama 100 birim iken, Türkiye için 62 birim ile AB ortalamasının yüzde 38 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda 27 AB üye ülkesi, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kaplıdır. Söz konusu 37 ülke arasında SAGP’ye göre kişi başına düşen GSYİH endeksi en yüksek olan ülke 263 ile Lüksemburg, en düşük olan ülke ise 30 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına düşen GSYİH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 163 üzerindeyken, Lüksemburg ise Arnavutluk yüzde 70 aşağıdaydı.

satın alma gücü

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla esas alınırken, tüketicilerin nispi refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Gerçek bireysel tüketim, tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetleri içerir. 27 Avrupa Birliği ülkesinde gerçek kişi başına düşen bireysel tüketim düzeyi 100 iken, Türkiye’de 68 olarak AB ortalamasının %32 altında kalmıştır.

Karşılaştırmalara dahil edilen 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketimin en yüksek olduğu ülke 145 ile Lüksemburg, en düşük olduğu ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu. Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin döviz kuru ile karşılaştırıldığında satın alma gücünün bir göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100’den büyükse bu ülke ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçükse bu ülke ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilir.  Türkiye’nin fiili bireysel tüketim fiyat düzeyi endeksi 2020 sonuçlarına göre 38 oldu. Bu değer, AB ülkelerinde 100 Euro’ya alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 38 Euro’ya Türk Lirası olarak alınabileceğini gösterdi.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend