Turkovac’ın Faz-3 sonuçları açıklandı!

Turkovac’ın Faz-3 sonuçları açıklandı!

Turkovac’ın Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Tanrıöver, Çinli şirket Sinovac’ın geliştirdiği Coronovac aşısı ile aynı yan etkilerin gözlemlendiğini söyledi.

Turkovac’ın

Prof. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, yerli ve inaktif Türkovaç aşısının Faz-3 çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi’nde basın toplantısı düzenledi. “Çalışmanın amacı, iki doz Turkovac ve iki doz Coronavac aşılarının Covid-19 vakalarına karşı etkinliğini değerlendirmektir. Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkovac Faz-3 çalışmasından sorumlu araştırmacı Dr. Mine Durusu Tanrıöver, “18-55 yaş arası gönüllülerin yarısına Coronavac, yarısına Turkovac verildi” dedi. Coronovac ve Turkovac’ın yan etkileri aynıdır Turkovac en az Coronavac kadar güvenli ve etkilidir.

Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği Coronavac aşısına kıyasla hastalık riskini yarı yarıya azalttığını söyleyen Turkovac. Dr. Tanrıöver şöyle devam etti:Turkovac, Faz 1 çalışmalarını 31 Ekim – 4 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında tamamlamış ve başarılı olmuştur. 20 Şubat-23 Nisan tarihleri ​​arasında 300’e yakın vakada değerlendirildi ve Faz-3’e hak kazandı.Referans ürünümüz, inaktive bir aşı olduğu için Coronavac’tır. Bu aşı ile karşılaştırılmasına karar verildi. Takip süresi Coronavac’ta 43 gün, Turkovac’ta 108 gündü.

Turkovac’ın

22 Haziran – 27 Aralık tarihleri ​​arasında gönüllülerin bulgularını anlatıyoruz. 1286 kişiye en az 1 doz deneme aşısı, 1158 kişiye deneme aşısı yaptık. Gönüllülerin %73’ü erkek. Turkovac ve CoronaVac olmak üzere toplam 2444 doz aşı yaptık. Etkinlik analizimizi 1182 gönüllü üzerinde gerçekleştirdik. Merkez sayımızı 8’e çıkardık. Sağlıklı ve genç bir gönüllü nüfusumuz var. Gönüllülerimizin yüzde 43’ü 40-55, yüzde 43’ü 30-39, yüzde 38’i ve yüzde 19’u 18-29 yaşları arasındaydı.

Yöntemimizde bire bir randomizasyon uyguladık. Yani bize başvuran ve uygun olduğu düşünülen gönüllülerin yarısı Turkovac grubuna, yarısı da Coronavac grubuna randomize edildi. 28 gün arayla 2 doz aşı yaptık. İlk 3 merkezde 400 gönüllüye ulaştıktan sonra merkez sayımızı 8’e çıkardık. İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bize en çok gönüllü veren hastane oldu. Onu takiben Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversite Hastanesi ilk 3 sırayı paylaştı. Mutlak risk azalmasını yüzde 4,42 olarak bulduk. İki aşı arasında 2 kat fark vardı. Evre 3 yan etkiler sadece kusması olan 1 kişide görüldü. Beklenmeyen sistemik veya lokal yan etkiler görülmedi. Turkovac’ın kolunda yatan sadece 3 hasta vardı. Hiçbirinin oksijene ihtiyacı yoktu, hepsi zarar görmeden taburcu edildi.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend