Yeni müfredatı onaylandı

Yeni müfredatı onaylandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni onayladı. Yeni müfredat, “https://mufredat.meb.gov.tr” adresinde yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan’da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs’a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” için iletilen görüş ve önerilerin öğretim programlarına yansıtılması için ilgili komisyonlar gerekli tasnif ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra yeni müfredat Talim ve Terbiye Kurulunun onayına sunuldu.

Yeni müfredat taslağına öğretmenlerden 38 bin 865 görüş ve öneri gelirken müfredat taslağına katkı sunmak isteyen sivil toplum kuruluşları, eğitim platformları ile eğitimin diğer paydaşları ise 28 bin 419 görüş bildirdi.

Müfredat için görüş ve önerilerin yüzde 58’i öğretmenlerden, yüzde 42’si ise diğer paydaşlardan geldi.

Gelen görüşlerin üçte biri ortak metne, altıda biri ise okul öncesi eğitim programına yönelik oldu.

Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildi.

Görüş ve öneriler, askı sürecinde her gün Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı komisyonları ile ilgili genel müdürlüklerle paylaşıldı.

Eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi. Bu çerçevede öğretim programlarında bazı genel tashihler yapıldı.

Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı.

Yeni müfredata ilişkin 26 dersin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” öğretim programları, 16-22 Mayıs’ta kurul gündemine alınarak görüşüldü. Tekrar görüşülen yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti.

ERİŞİME AÇILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinden geçen yeni müfredatı onayladı.

Böylece, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, tüm aşamalardan geçerek “https://mufredat.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açıldı.

Yeni müfredat, gelecek eğitim-öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

**Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli**

Türkiye’de eğitim sisteminin geleceğini şekillendirmeyi amaçlayan bir eğitim modelidir. Bu model, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 2023’ten sonraki dönemi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır ve eğitimin kalitesini artırmayı, öğrencilere daha geniş ve derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefler.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel özellikleri şunlardır:

1. **Teknoloji ve Dijitalleşme**: Eğitimde teknolojinin etkin kullanımını artırarak dijital eğitim materyallerinin ve yöntemlerinin yaygınlaştırılması.

2. **Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik**: Herkes için eşit eğitim fırsatları sağlanması, dezavantajlı gruplara özel destek programlarının oluşturulması.

3. **Nitelikli Öğretmenler**: Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimlerine önem verilmesi, öğretmen eğitim programlarının güncellenmesi ve modern eğitim tekniklerinin öğretmenlere kazandırılması.

4. **Yenilikçi Eğitim Yaklaşımları**: Öğrenci merkezli, proje tabanlı ve uygulamalı öğrenme yöntemlerinin benimsenmesi, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.

5. **Kültürel ve Değerler Eğitimi**: Milli ve manevi değerlerin eğitim programlarına entegre edilmesi, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması.

6. **Uluslararasılaşma**: Türkiye’nin eğitim kurumlarının uluslararası standartlarda eğitim vermesi, yabancı öğrencilerin Türkiye’de eğitim almasının teşvik edilmesi ve yurtdışındaki Türk okullarının desteklenmesi.

Bu model, Türkiye’nin eğitimde dünya standartlarını yakalamasını ve geleceğin gereksinimlerine uygun nesiller yetiştirmesini amaçlamaktadır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemektedir.

 

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend