TİHV: İşkence şikayetleri 30 yılın zirvesinde!

TİHV: İşkence şikayetleri 30 yılın zirvesinde!

TİHV Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nin 2021 raporuna göre işkence ve kötü muamele gördüğü için başvuranların sayısı 30 yılın zirvesine ulaştı.

işkence ve kötü muamele

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın ( TİHV ) işkence raporuna göre şikayetler 30 yılın zirvesinde. En genç başvuran beş yaşındadır. TİHV 2021 Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu yayınlandı. Rapora göre, geçen yıl 984 kişi kendilerine veya yakınlarına işkence ve kötü muamele gördükleri için TİHV’ye başvurdu.

Gerçek Gündem’e göre, başvuranlardan 616’sı yıl içinde işkenceye maruz kaldıklarını ifade etmiştir. Bu rakam, vakfın kuruluşundan bu yana bir yıl içinde yapılan en fazla işkence başvurusuna karşılık geliyor. Rapora göre, gözaltında işkence gören her 10 kişiden 7’si açık alanda veya gösterilerde işkence gördü. Başvuranların en küçüğü beş, en büyüğü 76 yaşındadır.

2021 yılında TİHV Temsilcilik ve Referans Merkezlerine 984 başvuru yapılmıştır. Başvuranlardan 915’i işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldıkları için başvurmuştur. Bir yakınına işkence yapıldığı için başvuranların sayısı 57 oldu. İşkence gördüğü için vakfa başvuran 915 kişiden 871’i Türkiye’de, 44’ü ise başka bir ülkede işkence gördüğü için başvurdu. İşkence görenlerin 616’sı 2021’de, 211’i 2016-2020 yılları arasında işkence gördüğü için TİHV’ye başvurdu.

En fazla başvuru 307 ile TİHV İstanbul Temsilciliği’ne gelirken, Van Temsilciliği’ne 263, Diyarbakır Temsilciliği’ne 166, İzmir Temsilciliği’ne 134, Ankara Temsilciliği’ne 66 ve Cizre Referans Merkezi’ne 48 başvuru yapıldı.

Atanan rektörün Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerin protestolarıyla başlayan süreç, gözaltılar, ihlaller, homofobik söylemler ve LGBTİ+ karşıtı nefret kampanyalarıyla yıl boyunca yayıldı. Ocak ve Şubat aylarında ise öğrencilerden ve LGBTİ+’lardan İstanbul ve İzmir Temsilciliklerine yoğun başvurular aldı.

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesinden sonra kadına yönelik ihlaller artmaya başladı. Haziran ayında Onur Yürüyüşü ve Suruç’u anmaya yönelik müdahalelerin ardından Haziran ve Temmuz aylarında başvurularda önemli artış yaşandı.

işkence ve kötü muamele

Türkiye’de işkence nedeniyle başvuran 871 kişinin cinsiyet kimliklerine göre dağılımına bakıldığında, bu sınıflandırma dışında kalan 307 başvuru (%35,2) kadın, 527’si (%60,5) erkek, 37’si (%4,2) LGBTİ+’dır. öyle görünüyor. 2020 yılı verileriyle karşılaştırıldığında LGBTİ+ başvurularındaki artış dikkat çekiciydi.

2021 yılında işkence nedeniyle tedavi merkezlerine başvuran kişilerde en küçük yaşın beş, en yüksek yaşın 76 olduğu belirlendi. Başvuranların yarısından fazlasının 30 yaş ve altı olduğu belirlendi. 2021 yılında 56 çocuk TİHV’ye başvururken, bunlardan 30’u Türkiye’de, 5’i yurt dışında işkence nedeniyle başvurdu. Türkiye’de işkence gördüğü için başvuran çocuklardan 17’sinin 2021’de işkence gördüğü belirlendi.

Çocuklardan 12’sinin ev baskınlarında, 11’inin kayıt dışı gözaltında, 4’ünün resmi gözaltında, 2’sinin cezaevinde ve 1’inin de cezaevinde işkence gördüğünü belirtti.  Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde doğanlar Türkiye nüfusunun %30,6’sını oluştururken, bu bölgede işkence nedeniyle TİHV’ye başvuranların oranı %63,7 oldu.

Başvurucuların %89,9’u siyasi düşünceleri, kimlikleri veya eylemleri nedeniyle gözaltına alındıklarını ifade etmiştir. 2021 yılında gözaltında işkence gören her iki kişiden biri en az iki veya daha fazla birimde işkence gördüğünü belirtirken; Her 10 başvurandan 7’si sokakta veya gösterilerde, 10 başvurandan 4’ü araçta ve 10 başvurandan 4’ü emniyet müdürlüğünde işkence görmüştür.

İstanbul ve Van Emniyet Müdürlükleri, 2021 yılında en fazla işkence vakasının yaşandığı resmi gözaltı merkezleri oldu. Başvurucuların önemli bir bölümünün birden fazla işkence yöntemine maruz kaldığı gözlemlendi. Her 10 başvurandan 8’inin hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığı belirlenirken, 10 başvurandan 7’sinin fiziksel müdahaleye maruz kaldığı belirlenirken, 10 başvurandan 5’i cinsel işkenceye maruz kaldığını ifade etti.

 

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend