Turkiye çocuk yoksulluğunda ikinci sirada!

Turkiye çocuk yoksulluğunda ikinci sirada!

OECD verilerine göre Türkiye, OECD’ye üye olan ülkeler arasında çocuk yoksulluğunda yüzde 22.7’lik oranda ikinci sırada.

Türkiye çocuk

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) verilerine göre Türkiye, çocuk yoksulluğunda yüzde 22,7 ile OECD üyesi ülkeler arasında ikinci sırada yer alıyor. TÜİK verilerine göre her üç çocuktan biri yoksul. Deep Poverty Network tarafından Eylül ayında yayınlanan bir rapora göre, ülkedeki çocukların yüzde 50’den fazlası pandemi sırasında eğitimlerine devam edemedi.

OECD’nin 2021 çocuk yoksulluğu verilerine göre üye ülkelerin ortalama çocuk yoksulluğu oranı yüzde 12,8. Türkiye, çocuk yoksulluğunda yüzde 22,7 ile üye ülkeler arasında, 27,3 ile Kosta Rika’nın hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’den sonra İsrail yüzde 22,2’lik çocuk yoksulluğu oranıyla geliyor. Bu alanda en düşük oranlara sahip ülkeler Danimarka ve Finlandiya’dır.

Turkiye çocuk

Derin Yoksulluk Ağı (DYA), Eylül 2021’de “Türkiye’de Çocuk Yoksulluğu” başlıklı raporunu yayınladı. İstanbul’da düzenli geliri olmayan, gündelik ve güvencesiz işlerde çalışan 103 hane ile görüşülerek elde edilen rapora göre, Türkiye’de çocuk yoksulluğu görülüyor. Bu hanelerin yüzde 13’ünde çocukların çalıştığı, yüzde 6’sında ise eve sadece çocukların gelir getirdiği ortaya çıktı. Yoksulluk içinde yaşayan çocuklar hurdacılık, seyyar satıcılık, tekstil işleri ve atık kağıt işleri gibi zorlu koşullarda çalışmaktadır.

Rapora göre, görüşülen ailelerin yüzde 85’i yeterli gıdaya ulaşamıyor, yüzde 74’ü mama ve bebek bezi almakta zorlanıyor, yüzde 21’i ise bebek bezi ve mamaya dahi ulaşamıyor. Aileler 0-3 yaş çocuklarını hazır çorba, şekerli su, pirinç lapası gibi yetersiz besinlerle beslemek zorundadır. Covid-19 salgını sırasında ailelerin yüzde 49’unun temiz suya erişimi yok. Yoksulluk koşullarında yaşayan çocukların yarısından fazlasının (%57,8) pandemi döneminde eğitimlerine devam edemedikleri görülmektedir.

Okula gidemeyen çocukların %60’ı uzaktan eğitim için gerekli teknolojik cihazlara, %54’ü ise internet erişimine sahip değildir. Çocukların yüzde 45’inin takipçisi yetişkin yokken, yüzde 39’u uzaktan eğitime erişim konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 20 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan “İstatistikli Çocuklar 2021” raporunda, her üç çocuktan birinin yoksulluk içinde olduğu anlaşılıyor. Cinsiyet ve yaş grubuna göre yoksul çocuk sayısı ve oranının da yer aldığı raporda, 2020 yılı itibarıyla yoksul çocuk sayısı 7 milyon 378 bin olarak belirtildi. 2020 için bu oran yüzde 32,1’e tekabül ediyor.

editor, author
Ben Türkiye'nin iç meseleleriyle ilgilenen bir yazar ve gazeteciyim.

İlgili Makaleler

Send this to a friend